בעקבות העלייה בתחלואה, קבלת הקהל בכל שלוחות העירייה תתבצע בתיאום מראש בלבד.