בימים ראשון ושני הקרובים (15-16 בספטמבר) לא תתקיים קבלת קהל ולא יתבצע מענה טלפוני במחלקות הבאות בשל טיול גיבוש של העובדים:

לשכת ראש העיר, לשכת סגני ראש העיר, לשכת מנכ"ל, מנהלת הסכם הגג, מחלקת ההנדסה, אגף שפ"ע, פיקוח ושיטור עירוני, מחלקת הגזברות, אגף הביטחון, מחלקת רישוי עסקים, מחלקת כוח אדם, שלוחת משרד הפנים ו-ועד העובדים.

מוקד 106 עומד לרשותכם 24 שעות ביממה.