מילה במקום אור יהודה - תחרות הכתיבה הארצית לשנת 2022

קול קורא לכותבים למשלוח שירים וסיפורים קצרים - עד 500 מילים

בנושא "בין מים למים" - מים במרחב הפיזי, הרוחני ובכל שאר הייצוגים

שלב ראשון - תחרויות מקומיות בעשרות רשויות במקביל
שלב שני - תחרות ארצית בין כלל הזוכים במקום הראשון

פרס ראשון: 9,000 ש"ח
פרס שני: 5,000 ש"ח
פרס שלישי: 3,000 ש"ח

היצירות שיעלו לתחרות הארצית יתפרסמו באנתולוגיה מיוחדת. משלוח יצירות עד ל-10.7.22. להגשה ופרטים נוספים באתר הליקון בעמוד "מילה במקום" - www.helicon.org.il

למידע נוסף: mila.helicon@gmail.com