הגרעין התורני אור יהודה מעדכן -

בשעה טובה ומוצלחת, אנו פותחים את הרישום לצהרונים תשפ"ג.