על פי התכנון של חברת נת"ע - צומת בן גוריון-פרס ייפתח ביום רביעי הקרוב!

אנו שמחים לעדכן כי העבודות להקמת צומת בן גוריון-פרס מגיעות אל הישורת האחרונה, ועל פי התכנון של חברת נת"ע, הצומת ייפתח כבר ביום רביעי בשעות הבוקר. הצומת יחבר בין שכונת בית בפארק ליתר שכונות העיר משני צדי כביש 461 ויאפשר כמובן מעבר הולכי והולכות רגל וחיבוריות בין שתי השכונות.

בימים ראשון עד רביעי, 18 עד 21 בספטמבר, בין השעות 21:00 עד 5:00 לפנות בוקר, תבוצענה עבודות ליצירת הסדר חדש של תנועת כלי רכב בכביש 461 בקטע שבין צומת יגאל אלון לצומת סביון.

* יבוצעו שינויים במיקומי התחנות ובמסלולי התחבורה הציבורית. פרטים נוספים במוקד כל קו 8787*
* לא יתאפשר מעבר הולכי והולכות רגל בקטע שבין צומת סביון לצומת יגאל אלון
* כביש 461 ייסגר לתנועת כלי רכב בקטע המדובר

החל מיום רביעי, 21.9.22 יחולו הסדרי התנועה הבאים:

* יתאפשר מעבר הולכי והולכות הרגל בקטע שבין צפון לדרום בכביש 461
* תתאפשר תנועת רכבים בין שדרות שמעון פרס לרחוב בן גוריון, ולהיפך
* לנוסעים לכיוון מערב, תוקם תחנת אוטובוס חדשה בצומת

בעקבות הפתיחה הצפויה של הצומת, מיזם "שאטל בפארק" לתושבים שהופעל בשבועות האחרונים יופסק ב-1 באוקטובר. במקביל, אנו פועלים אל מול משרד התחבורה לתגבור בהקדם האפשרי של קווי התחבורה הציבורית העוברים בשכונה ועדכון בנושא יובא בהמשך.

שבוע טוב!