עדכונים חדשים בנוגע לפרויקט "מהיר לעיר" באור יהודה: הנת"צ בקזז-בן פורת-אליהו סעדון יבוטל; הנת"צ ברחוב העצמאות יופעל רק במידה ותתוגבר משמעותית התחבורה הציבורית בציר

בהמשך לעשרות ישיבות שקיימנו עם חברת "נתיבי איילון" לתכנון מדויק וקפדני של פרויקט "הרשת המטרופולינית - מהיר לעיר" באור יהודה, אנו רואים לנכון לעדכן כי נתיב התחבורה הציבורית שתוכנן בציר קזז-בן פורת-אליהו סעדון יבוטל.

בעקבות בקשתה של ראש העיר, ליאת שוחט, מחברת "נתיבי איילון" לבדוק את שאלת האפקטיביות של קידום נת"צ ברחובות אלו עולה כי אין הצדקה לקיים בציר זה נתיב תחבורה ציבורית.

ומה לגבי ציר העצמאות?

העבודות ברחוב העצמאות ממשיכות כמתוכנן. יחד עם זאת, נדגיש כי נתיב התחבורה הציבורית ברחוב זה יופעל אך ורק במידה ויתקיים תגבור משמעותי של הקווים הקיימים יחד עם הוספת קווים חדשים בציר. במידה ולא יתוגברו הקווים כפי שהעירייה מצפה, לא יופעל בציר נת"צ. עוד נוסיף שהנת"צ יופעל אך ורק למשך מספר שעות במהלך שעות היום ואחר הצהריים.

אז למה בכל זאת מתקיימות העבודות ברחוב העצמאות?

זה המקום להזכיר שרק חלק מהעבודות שמתקיימות ברחוב העצמאות כוללות את יצירת הנת"צ. העירייה רואה אינטרס משמעותי לכך שמתקיימות עבודות פיתוח משמעותיות ברחוב העצמאות, שכוללות את חידוש התשתיות לאורך הרחוב, חידוש המדרכות והריצוף, הטמנת תשתיות החשמל, שדרוג תשתיות התקשורת והניקוז, שתילת עצים חדשים, מדשאות וגינון, החלפת תחנות אוטובוס לתחנות חדשות ומתקדמות ושדרוג המרחב העירוני, כולל התאורה. נדגיש שוב כי בכל מקרה, ככל והנת"צ יופעל (במידה ותהיה לכך ההצדקה הנדרשת), הוא יופעל בשעות ספציפיות בלבד בבוקר ואחר הצהריים.

למה לא עובדים כעת בציר העצמאות?

לאחרונה חברת נתיבי איילון סיימה את שלב 0 בפרויקט (במרכזו של הכביש) כאשר תוך מספר ימים צפוי להתחיל שלב 1 (הודעה מפורטת בנושא תצא לקראת תחילת העבודות). כבר הלילה מתוכננות להתחדש העבודות בציר לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים. העבודות בשלב זה יימשכו כשישה חודשים בצידו המערבי של רחוב העצמאות בקטע שבין כביש 461 לרחוב ירושלים. 

אנו נמשיך לעדכן אתכם באופן שוטף על המשך העבודות בשקיפות מלאה כפי שעשינו עד כה ותוך הקפדה על כל נושאי הבטיחות הנדרשים.