עבודות קרצוף וריבוד ברחובות כרמל, שמעון פרס וארבל

אנו מעדכנים כי החל ממחר בלילה (שלישי, 29 בנובמבר) ובמשך שלושה לילות מתוכננות להתקיים עבודות לקרצוף הכביש ברחובות כרמל, שמעון פרס וארבל.

העבודות יבוצעו בשלביות, כשבמהלכן בכל מקטע שבו יתקיימו העבודות, לא תתאפשר נסיעה ברחוב. העבודות יתקיימו בין השעות 20:00 בערב ועד 5:00 לפנות בוקר. בימים ראשון ושני (4-5 בדצמבר) יתקיימו עבודות הריבוד של אותם רחובות.

שימו לב כי ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים. העבודות מתקיימות למענכם ולרווחתכם!