מחלקת רישוי עסקים בעיריית אור יהודה מקבלת מעתה קהל בימים ראשון, שלישי וחמישי. השינוי נועד כדי להקל על בעלי העסקים שמקבלים שירות ממחלקת ההנדסה.

החל מהשבוע הבא, קבלת הקהל מתבצעת בימים הבאים:

יום א', 9:00 - 13:00
יום ג', 16:00 - 18:00
יום ה', 9:00 - 13:00

טלפון המחלקה - 073-3388331/0