הודעה לציבור אודות כוונה לקריאת רחובות באור יהודה

הודעה לציבור מטעם עיריית אור יהודה על כוונתה לשנות את שמות הרחובות הבאים על פי סעיף 235 א' לפקודת העיריות (נוסח חדש):

* רחוב יחזקאל עבודי במקום הרב כמוס עגיב בשכונת סקיא א'
* ביטול רחוב יחזקאל עבודי במרכז העיר (סמוך לשוק הפריקסט)
להשמעת טענות או התנגדויות ניתן לפנות בכתב ליואל לוי, מרכז ועדת שמות - רח' יוני נתניהו 4, אור יהודה. טלפון 073-3388207. דוא"ל yoel@or-ye.org.il לא יאוחר מיום 13 ביוני 2023, כ"ד בסיון תשפ"ג.

בברכה,
עיריית אור יהודה