ביום רביעי, 22 בינואר 2020 לא תתקיים קבלת קהל במחלקת החנייה בעיריית אור יהודה, זאת בעקבות יום עיון לעובדי המחלקה.