תושבים יקרים,

בהמשך להודעתנו על הפסקת הפעילויות ב"נפגשים", אנו מקפיאים את גביית התשלומים הקבועה לחודש אפריל (עד תום המשבר), בהם הצהרונים, מעונות, חוגים, חדרי הכושר וכל מסגרות נפגשים. 
החזר חודש מרץ ייבחן משפטית בכפוף להחלטות משרדי הממשלה, ועל כך נעדכן בנפרד. 
בנוסף, אנו רואים לנכון לציין שוב שניתנים באופן מיידי החזרים עבור הרישום לקייטנות פסח שמופעלות על ידי "נפגשים".

בברכה,

עיריית אור יהודה ו"נפגשים" מרכזים קהילתיים