למסיימי כיתות ו' והעולים לכיתות ז' בזרם הממלכתי וממלכתי-דתי וכן למסיימי כיתות ח' והעולים לכיתות ט' בזרם החרדי

הרישום יתקיים בבתי הספר אחרי פסח בכפוף להוראות משרד הבריאות ובהתאם לתקנות הרישום של משרד החינוך

יש לפנות לאחר פסח למזכירות בתי הספר:

* חט"ב יובלים, ממלכתי 03-5333563
* חט"ב אור חנה, ממ"ד  03-6344261 /  054-5242359
* חט"ב יעדים, ממ"ד 03-6341873
* תיכון בית יעקב חרדי 03-5333764

לבירורים נוספים ניתן לפנות למזכירות אגף החינוך: 073-3388298/299