תושבים ואורחים יקרים,

מתוקף סמכותה לפי סעיף 250 ו-251 לפקודת העיריות [נוסח חדש], חוקקה עיריית אור יהודה את חוק העזר לעיריית אור יהודה (העמדת כלי רכב וחנייתו), התשע"ב-2012, במסגרתו נקבעו ההוראות הנוגעות להסדרת החנייה רחבי העיר.

עיריית אור יהודה פועלת לאכיפה מתמדת של הוראות חוק העזר ברחבי העיר.

יחד עם זאת, העירייה רשאית לבצע אכיפה בהתאם לסדרי עדיפות ושיקולים שונים ובין היתר התחשבות בצרכי האוכלוסייה בשעת חירום, ומגבלת כוח אדם ומשאבים בעת הזו.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות והוראות התקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות), תש"ף, נכנסה מדינת ישראל למצב חירום בו חל איסור על שהייה מחוץ לבית למרחק העולה על 100 מטרים.

כמו כן, נסגרו מוסדות החינוך באופן מוחלט והוטל איסור על פתיחת בתי עסק ופעילותם הותרה באמצעות משלוחים בלבד.

בנסיבות אלו, הרי שהצפיפות ועומסי התחבורה פחתו באופן ניכר ועל כן החליטה עיריית אור יהודה להקל על תושבי העיר ואורחיה בנוגע לחנייה בתחומה ולהאריך את  ההנחיות, כמפורט להלן:

1.    החל מיום 17 באפריל 2020 ועד יום 30 באפריל 2020, לא ירשמו הודעות קנס חניה בכחול לבן בכל רחבי העיר. על החונים לנהוג על פי כל כללי הסדרי החניה הקבועים בדין. 
2.    החניה בחניות נכים, חניות המוקצות לתחבורה ציבורית, עבירות חניה המסכנות חיים, עבירות חניה המשבשות את הסדר התקין ו/או חוסמות את התנועה וכל חנייה חמורה אחרת – תיאכפנה כסדרן.
3.    יתר החוקים וחוקי העזר שאינם חניה ייאכפו כסדרם.
4.    מדיניות האכיפה המקלה חלה על תושבי העיר ואורחיה כאחד.

לשירותכם כתמיד,
 ליאת שוחט, עו"ד
ראש עיריית אור יהודה