תושבים יקרים, קיימים שיבושים ביצירת הקשר אל מוקד 106. בשלב זה ניתן לדווח למוקד באמצעות האפליקציה ובמייל

106@Or-ye.org.il

אנו פועלים לתיקון התקלה.