* על פי החלטת משרד הבריאות, בעקבות מזג האוויר השרבי, עד ליום שישי (22.5.20) אין חובה לעטות מסיכה לתלמידים השוהים בבית הספר וכן למי שנמצא בשטח פתוח או במבנה שאינו ממוזג, פרט למקרים שבהם קיימת התקהלות

* מעתה (ללא הגבלת תאריך) ניתן להוריד את המסכה בעת הרצאה או צורך בדיבור בפנים גלויות, ובתנאי שנשמר מרחק של 3 מטרים או כשקיימת מחיצה מעל לגובה ראש

* בזמן שיעור, מורה יוכל להוריד את המסיכה בתנאי שנשמר מרחק של 2 מטרים בינו לבין התלמידים

* בעת טיפול רפואי, כולל בטיפול נפשי שמטבעו לא ניתן לקיים עם מסיכה, ניתן להסיר אותה ובלבד שנשמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין מטפל למטופל