תושבים יקרים,

כחלק מהעבודות בשלב ב` לפיתוח רחוב יקותיאל אדם בין רחוב הוורד לחניון הסמוך לכניסה הראשית של תיכון יובלים, חלים הסדרי החנייה הבאים:

כיוון התנועה ברחוב יהיה חד סטרי ממזרח למערב ולא תתאפשר נסיעה ממערב למזרח (מרחוב הוורד לכיוון רחוב חצב). משך העבודות במקטע זה כחודש ימים.

אנא סעו בדרכים חלופיות במהלך תקופת העבודות.