להורי הגנים באור יהודה, 

הזיכוי עבור תשלומי ההורים של שנת הלימודים תש"ף בגין תקופת הקורונה בה הגן לא פעל (15.3.20 - 24.5.20) יתבצע במהלך השבועות הראשונים של תחילת שנת תשפ"א על ידי הגננות בגן שבו למד ילדכם פיסית בשנת הלימודים תש"ף.

הודעה על הזמנים והשעות שבהם ניתן לבוא ולאסוף את הזיכוי תינתן לכם בהמשך ע"י הגננות. הזיכוי יינתן אך ורק למי שסיים להסדיר את התשלום מול אגף החינוך.

בברכה,
עיריית אור יהודה