תושבים יקרים,

עיריית אור יהודה נערכה בימים האחרונים לסגר הקרוב שיחול בחגי תשרי. על פי ההנחיות, הסגר ייכנס לתוקף היום (שישי, 18.9.20, שעה 14:00) למשך 14 יום. זו הזדמנות נוספת לשוב ולקרוא לכם להימנע מהתקהלויות ולהקפיד על הנחיות עטיית מסיכה. רק עם שיתוף פעולה והקפדה על ההנחיות נוכל למנוע עלייה של התחלואה בעיר.

הגבלת מרחק של 1,000 מטר

ניתן לצאת מהבית למרחק של עד 1,000 מטרים ממקום המגורים (זאת כתוצאה מהחלטה שהתקבלה ביום חמישי, 17.9.20 ושונתה מהגבלת 500 המטרים). במצבים הבאים ניתן להתרחק גם מעבר ל-1,000 מטרים:

א.    הגעה למקום עבודה וחזרה ממנו;
ב.    הצטיידות בתרופות, מזון ומוצרים חיוניים ו/או קבלת שירותים חיוניים;
ג.    קבלת טיפול רפואי, סוציאלי או אלטרנטיבי;
ד.    הגעה למוסד חינוך שפעילותו מותרת בהתאם לתקנות הרלוונטיות;
ה.    יציאה של משתתף במרכז יום לקשיש;
ו.    יציאה להלוויה;
ז.    יציאה אישה למקווה;
ח.    יציאת בעל תפילה (חזן שעובר לפני התיבה בתפילות הימים הנוראים או בעלת תקיעה המיומן בתקיעת שופר בראש השנה), שקיבל אישור לכך מאת מנכ"ל המשרד לשירותי דת, לצורך השתתפות בתפילה במועדים אלו: מיום 18.9.20 בשעה 17:30 ועד יום 20.9.20 בשעה 20:00, ומיום 27.9.20 בשעה 17:00 עד יום 28.9.20 בשעה 20:00.
ט.    העברה של קטין בין הוריו החיים בנפרד;
י.    העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו;
יא.    טיפול חיוני בבעלי חיים;
יב.    הגעה למשכן הכנסת;
יג.    השתתפות בהפגנה;
יד.    הליך משפטי שאדם הוא צד לו או חייב להיות בו;
טו.    סיוע לאדם הזקוק לעזרה;
טז.    יציאה לשדה התעופה לטיסה בינלאומית, עד ארבע שעות לפני מועד הטיסה;
יז.    יציאה לצורך פעילות ספורטיבית של יחיד או אנשים הגרים יחד ממקום המגורים שלא באמצעות כלי רכב ממונע;

תחבורה ציבורית

אוטובוסים - קווים המשרתים מוקדי תעסוקה וצרכים חיוניים יפעלו בתפוסה של 50 אחוז, בין השעות 5:00 בבוקר עד 22:00 בלילה; אוטובוסים עירוניים יפעלו בימי שישי ומוצ"ש, בערב חג ובמוצאי חג; אוטובוסים בינעירוניים לא יפעלו בימי שישי ומוצ"ש, ובערב חג ומוצאי החג; קווים לא חיוניים יצומצמו, קווי לילה, תלמידים ואקדמיה לא יפעלו

רכבת ישראל - תפעל בימים א'-ה' בין השעות 5:00 בבוקר עד 22:00 בלילה בלבד; הכניסה לתחנה תתאפשר רק בהצגת שובר כניסה שהוזמן מראש!

מוניות שירות - עירוניות ובינעירוניות יפעלו על פי ההנחיות לאוטובוסים

נסיעות שיתופיות (באבל, תיקתק) - יפעלו בימים א'-ה' בשעות הפעילות הרגילות

מערכת החינוך

לא תפעל החל מיום חמישי (17.9) ועד יום שני (12.10). לצד מגבלות אלו נקבעו פעילויות חינוך בהן תותר המשך הפעילות:
●    מסגרות החינוך המיוחד.
●    פנימיות.
●    מסגרות לחינוך בלתי פורמלי לילדם עובדים חיוניים עד גיל 12 ומקומות המשמשים מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות שהם ילדי עובדים חיוניים.
●    מרכזי חירום לילדים ונוער בסיכון.
●    מרכזי נוער יישובי לנוער בסיכון.
●    פעילות בתי ספר שניתן בהם חינוך על-יסודי לנוער נושר ובסיכון.
●    פנימיות לתלמידים בלא עורף משפחתי, לרבות תלמידים שהופנו על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או בצווי בית משפט.
●    פעילויות לתלמיד עם צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, ובכלל זה הסעות.
●    מסגרות חינוכיות בבתי חולים לפי חוק חינוך חינם לילדים חולים.
●    פעילות מתנדבים למתן מענה חינוכי או רווחתי לתלמידים.
●    שירותים פסיכולוגיים חינוכיים.
●    פעילות של ועדות זכאות ואפיון, ועדות השגה וצוותים רב-מקצועיים לפי חוק חינוך מיוחד.
●    שירותים של מתי"א כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד.
●    פעולות של קצין ביקור סדיר , פעולות של יחידות הנוער ברשויות המקומיות לפי חוק הרשויות המקומיות לרבות הפעלת מתנדבים.
●    פעולות של יחידת קידום במחלקת החינוך כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות כולל פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון.
●    פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות באמצעות מבני מוסדות ומתקני רשויות מקומיות.

הגבלת התקהלויות

קיימת הגבלה על התקהלויות במרחב הפרטי, הציבורי והעסקי - אין לקיים התקהלות של מעל 20 אנשים בשטח פתוח ו-10 אנשים בשטח סגור

תפילות

תפילות או טקסים דתיים יתקיימו בהיקף של 20 אנשים בשטח פתוח ו-10 אנשים בשטח הסגור. למרות זאת, בין 18.9.20 בשעה 17:30 ועד 20.9.20 בשעה 20:00 ובין 27.9.20 בשעה 17:00 ועד 28.9.20 בשעה 20:00 יכולות להתקיים תפילות גם לפי הכללים הבאים: 

תפילה במבנה - בקבוצות נפרדות שמס' האנשים בכל אחת מהן אינו עולה על 25; מס' הקבוצות המירבי הוא כמספר הכנסות הקיימות במבנה מוכפל ב-2 (למשל אם יש 2 כניסות למבנה, ניתן להכניס 4 קבוצות של עד 25 אנשים) ובלבד שמספר האנשים הכולל לא יעלה על יחס של אדם אחד לכל 4 מ"ר; הושבה במתחמים בקבוצות קבועות. לכל קבוצה יוגדר פתח כניסה מוגדר; שמירה על מרחק של 2 מטרים ככל האפשר בין אנשים שאינם גרים באותו מקום ולכל הפחות מרחק של 2 כיסאות ביניהם; סימון כל מתחם ע"י מחיצות קשיחות או ניילון כך שלא יתאפשר מעבר בין מתחם למתחם; שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם; מינוי ממונה קורונה למקום שיהיה אחראי להסדרת כניסת המתפללים והתנאים הנדרשים; הצבת שלט בכניסה למבנה ובו יצוין גודל המבנה, מספר השוהים המותר ושם ממונה הקורונה.

תפילה בשטח פתוח - בקבוצות נפרדות שכ"א מהן אינה עולה על 20 איש; שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם; סימון כל מתחם בסימון פיזי כגון סרט או חבל; הושבה בקבוצות קבועות (אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר מרחק של 2 מטרים ויהיה כיסא ריק אחד לפחות ביניהם); מינוי ממונה קורונה וסדרנים לשמירה על החלוקה למתחמים והושבה בקבוצות קבועות.

הגבלות על נסיעה ברכב פרטי

נהג ברכב פרטי לא יסיע יותר מ-2 נוסעים באותו רכב, נוסף על הנהג, למעט אנשים הגרים באותו מקום, למעט במקרה בו יש צורך חיוני בכך

הגבלת פעילות במקום ציבורי או עסקי

לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור למעט מקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן: מקום למכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה;  עסק לטיפולים אלטרנטיביים באמצעות מתן טיפול למטופל אחד או לאנשים הגרים יחד; מקום שעיקר עיסוקו מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מוצרי תקשורת, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים; קבלת קהל במקום עבודה; מקום המשמש לאימון ספורט בהתאם לרשימה שתתפרסם ביחס לספורטאים תחרותיים.

הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור

מפעיל של מקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה יפעל בכפוף לקיום הוראות אלו: יגיש לרשות המקומית לפני פתיחת המקום לציבור הצהרה חתומה לפיה הוא עומד בתנאים הקבועים בתקנות; ימנה ממונה קורונה; יציב מחיצה למניעת רסס בדלפק שירות-אם קיים; יבצע תשאול בכניסה למקום; יסדיר מדידת חום בכניסה למקום; יחייב עטית מסיכה; יציב שילוט לעניין חובת עטית מסיכה; אם יש מערכת כריזה - יכריז על חובת עטית מסיכה אחת לחצי שעה; יפעל לשמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם; יסמן מקומות לעמידה בתור ויציב שלט לעניין השמירה על מרחק של 2 מטרים; אם מצויה מעלית- יתלה שלט בכניסה למעלית ובו יצוין מס' הנוסעים המותר, שלא יעלה על מחצית מהמספר המירבי המותר לפי הוראות היצרן אלא אם כן הנוסעים גרים באותו מקום.

התפוסה המירבית במקום ציבורי או עסקי

המחזיק או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת אנשים למקום כך שבכל מקום לא ישהו אנשים במספר העולה על התפוסה המירבית המותרת  כמפורט להלן (ובלבד שיישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם): במבנה - עד 10 אנשים; בשטח פתוח - עד 20 אנשים; בחנות למכירת מוצרי מזון או היגיינה ובבית מרחקת - מס' אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום, או על התפוסה המירבית כאמור לעיל לפי המקל מביניהם; במסגרת רווחה - עד 15 אנשים במבנה ועד 20 בשטח פתוח; המחזיק יציב שלט לעניין מס' השוהים המותר במקום.

בברכת שנה טובה וחג שמח!

עיריית אור יהודה