נפגשים בפארקים

נפגשים בפארקים - פעילויות פנאי בפארקים לאזרחים ותיקים

פארק נווה סביון - 3.11.20, 4.11.20

רחבת היכל התרבות נפגשים - 4.11.20, 5.11.20

פארק נווה רבין - 3.11.20, 5.11.20

הפעילות בכפוף לתנאי התו הסגול ומשרד הבריאות. 

יש להירשם מראש - טובה 052-2533374 (נווה רבין), רחל 050-3061423 (נווה סביון), לבנה 052-4572782 (רחבת נפגשים)