בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2016 -נוהל קבלת תרומות, העירייה מודיעה על אישור קבלת תרומה מעמותת רוח טובה (ע"ר) 58277481, של 100 טאבלטים ו 100 כרטיסי SIM, עבור בני נוער המוכרים לשירותי הרווחה בעיר.
מצ"ב אישור על קבלת התרומה.  
 

G55581-V001.pdf