הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול מברכת אתכם בברכת חג פורים שמח ובטוח!

לידיעתכם, בכל שנה במסגרת חגיגות פורים, ילדים ובני נוער רבים נפגעים משימוש באופן מסוכן בנפצים ושאר חומרים נלווים ברחוב, במוסדות חינוך ובמסגרות הלא פורמליות. על מנת שכולנו נהנה מחג פורים שמח ובטוח, עלינו לנקוט באמצעי זהירות במטרה לשמור על ביטחוננו.

שימו לב! החוק קובע כי כל המחזיק או מפיץ צעצועים מסוכנים, תרסיסי שלג, נפצים ושאר חומרי נפץ אחרים ייקנס ויוחרם ציודו. הפיקוח העירוני והמשטרה יאכפו בחומרה כל שימוש והפצת המוצרים והצעצועים המסוכנים. יערכו סיורים במרחב הציבורי ובמוסדות החינוך למניעת הפצת צעצועים מסוכנים או שימוש בתרסיסים למיניהם.

הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול מגייסת את הציבור לקחת אחריות ולנהוג לפי כל כללי הזהירות.

פורים שמח!