נזהרים משימוש בחומרים מסוכנים - שומרים על פורים בטוח

דואגים להלומי הקרב ונפגעי החרדה

תושבים יקרים, לצד השמחה, מדי שנה בחג הפורים אנו עדים לפגיעות של בני נוער ברחבי הארץ כתוצאה משימוש בנפצים, חזיזים וזיקוקים.

מעבר לנזק הבלתי הפיך שעלול להיגרם, הרעש מהשימוש באותם חומרים מבהיל את הציבור ומהווה מטרד של ממש עבור הלומי קרב ונפגעי חרדה, זאת כאשר הרעש עלול להציף מחדש אירוע קשה.

יחידת השיטור העירוני ממשיכה בימים אלה לבצע אכיפה ממוקדת נגד סחר ושימוש בצעצועים מסוכנים. אנו קוראים לכם לשמור על חג הפורים שמח ולהימנע מפעילות שעלולה לפגוע בכם ובציבור.

מוקד 106 עומד לרשותכם 24/7