תושבים יקרים,

אגף שפ"ע מעדכן כי החל מהשבוע הבא תתבצע החלפה של הפחים השחורים בצמודי הקרקע לפחים ירוקים חדשים. תושבים שמעוניינים לשמור את הפחים הקודמים ברשותם, מוזמנים לעשות זאת. יחד עם זאת, חשוב להדגיש שהעירייה תבצע פינוי של הפחים החדשים בלבד.

זה המקום לציין כי בפחים החדשים מותקנת מערכת ממוחשבת המתעדת את פינויי הפחים לצורך בקרה ומעקב של העירייה על עבודת איסוף האשפה.

בברכה,
עיריית אור יהודה