החל מיום ראשון הקרוב (14.3.21) יחלו העבודות לשדרוג ופיתוח רחוב הראשונים שיכללו הסדרה של נושא הבטיחות והתנועה ברחוב. במסגרת העבודות יבוצעו הנושאים הבאים:

* הנחת תשתיות ביוב וניקוז
* התקנת תאורה חדשה
* התקנת תשתית של עיר חכמה
* גינון וצמחיה חדשה
* הטמנת רשת החשמל העילית של חברת החשמל ובזק
* פיתוח המדרכות בהתאם לשפת הרחוב העירונית
* הסדרת מפרצי חנייה לאורך הרחוב
* ביצוע עבודות סלילה

משך העבודות: כשנה - עד מרץ 2022

שלבי העבודה בפרויקט

בשלב הראשון שיחל ביום ראשון הקרוב ויימשך כחודש, יבוצעו עבודות בסמטת גניש (במקטע שבין רחוב יגאל אלון לרחוב הראשונים). 

במשך כל שלב בעבודות, לא תתאפשר כניסה של רכבים לציר שבו יתקיימו העבודות. אנו נדאג לגישה עבורכם לכניסה לבתים באופן נגיש ובטיחותי.

שאר השלבים בפרויקט יבוצעו בזה אחר זה:

* המקטע שבין קצה רחוב הראשונים (רחוב ללא מוצא) עד רחוב אצ"ל/גניש
* המקטע בין אצ"ל/סמטת גניש לרחוב הלח"י
* המקטע שבין רחוב הלח"י ועד הכניסה לדרך המובילה לרח' האוניברסיטה (דרך עתידית שמתוכננת להתבצע במהלך הפרויקט)
* המקטע בין הדרך שמובילה לרחוב האוניברסיטה לרחוב המכבים
* המקטע שבין רחוב המכבים לרחוב קזז

מוקד 106 עומד לרשותכם 24 שעות ביממה

בברכה,
עיריית אור יהודה