הודעת חברת מקורות: שינוי זמני במקור המים במהלך חג הפסח

בין התאריכים 25.3.21 ועד 6.4.21 תופסק הזרמת מי כנרת ותתוגבר אספקת מי קידוחים ומים מותפלים.

בעקבות השינוי בתמהיל מקורות המים, עשויים להתרחש שינויים בטעם, ריח ואף עליה ברמת האבנית במים המסופקים.

חברת מקורות מבקשת להדגיש כי המים המסופקים על ידיה בכל משטר הפעלה עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה ונמצאים בבקרה של מקורות ושל משרד הבריאות. 

במידה והנכם מבחינים בשינויים חריגים באיכות המים, מעבר לאלה שצוינו, יש ליידע בטלפונים הבאים:

דיווח על תקלות במוקד העירוני 106 או 1-800-300-252

בברכת חג אביב שמח,
מי שיקמה
תאגיד המים והביוב