עיריית אור יהודה מעדכנת על שמות נציגי הציבור בוועדות בחינה לבחירת עובדים לעיריית אור יהודה. להלן שמות הנציגים:

צבי צימבר
יוסי כהן
ניצה ארם
עו"ד נטלי וחנין
אינג' עופר גרויסמן