דלג לתוכן העמוד

רשימת הפרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 05/03/2023
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 05/03/2023
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 05/02/2023
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 05/02/2023
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 180123 18/01/2023
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 162021 05/01/2023
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 50123 05/01/2023
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 01/01/2023
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 312 11/12/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 313 11/12/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 8 07/12/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 07/12/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 07/12/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 04/12/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 7 04/12/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 6 02/10/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 02/10/2022
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 280922 28/09/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 309 14/09/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 308 14/09/2022
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 110922 11/09/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 04/09/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 04/09/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 5 04/09/2022
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 290822 29/08/2022
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 260722 26/07/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 305 11/07/2022
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 162021 07/07/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 306 04/07/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 306 04/07/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 4 03/07/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 03/07/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 20/06/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 301 16/05/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 302 15/05/2022
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 150522 15/05/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 300 12/05/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 298 08/05/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 304 04/05/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 294 27/04/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 286 27/04/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 299 24/04/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 297 11/04/2022
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 70422 07/04/2022
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 60422 06/04/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 03/04/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 296 27/03/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 295 15/03/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 06/03/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 06/03/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 293 01/03/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 259 14/02/2022
פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מס' 2 06/02/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 06/02/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 282 27/01/2022
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 190122 19/01/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 280 04/01/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 278 04/01/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 277 04/01/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 02/01/2022
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים מס' 2022 01/01/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 15 19/12/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 16 19/12/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 9 19/12/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 151221 15/12/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 271 21/11/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 268 11/11/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 8 07/11/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 14 07/11/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 03/10/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 05/09/2021
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 180821 18/08/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 264 17/08/2021
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 10 17/08/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 263 16/08/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 253 16/08/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 160821 16/08/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 160821 16/08/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 262 15/08/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 150821 15/08/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 90821 09/08/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 6 02/08/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 02/08/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 261 15/07/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 5 05/07/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 05/07/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 05/07/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 40721 04/07/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 28/06/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 28/06/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 4 28/06/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 240621 24/06/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 224 20/06/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 250 20/06/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 248 09/06/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 249 09/06/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 257 09/06/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 60621 06/06/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 255 02/06/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 26/05/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 254 25/05/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 252 23/05/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 251 23/05/2021
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20210005 11/05/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 30521 03/05/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 3 03/05/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 03/05/2021
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 9 03/05/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 247 29/04/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 229 28/04/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 227 28/04/2021
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20210004 11/04/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 05/04/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 244 18/03/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 226 15/03/2021
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20210003 14/03/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 242 14/03/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 241 07/03/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 01/03/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 01/03/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 250221 25/02/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 230 23/02/2021
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20210002 21/02/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 110221 11/02/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 220 07/02/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 219 01/02/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 01/02/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 28121 28/01/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 280121 28/01/2021
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 8 27/01/2021
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20210001 26/01/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 7121 07/01/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 70121 07/01/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 04/01/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 04/01/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 218 04/01/2021
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים מס' 2021 01/01/2021
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200011 28/12/2020
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 211220 21/12/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200010 23/11/2020
פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מס' 2 16/11/2020
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים מס' 2020 08/11/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 211020 21/10/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200009 20/10/2020
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 150920 15/09/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200008 08/09/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200007 18/08/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200006 14/07/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200005 16/06/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200004 19/05/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200003 31/03/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200002 18/02/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200001 21/01/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 10 25/12/2019
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 3 23/09/2019
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 92018 15/08/2019
פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מס' 1 06/06/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 04/02/2019
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 150818 15/08/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 15 06/08/2018

השקיפות במרכז

מרכז קזז לצעירים ויזמות שבוע החינוך 2023 תערוכת "סיפור משפחתי" אור יהודה דור 3 רישום לבתי הספר וגני הילדים בקשה לקבלת מימון ללימודי תואר הנדסאי במכללה למנהל רישום למעונות יום שירות יעוץ לאזרח תשלומי הורים לגני הילדים החברה הכלכלית לפיתוח אור יהודה וואטסאפ עירוני בקשה לקיום אירוע במרחב הציבורי הפתוח אור יהודה לוקחת חלק בתכנית "אפשרי בריא" פורטל החירום שלנו התמודדות עם יתושים ונחשים הרשת המטרופולינית - מהיר לעיר אינדקס העסקים מרכז שירות לעסקים - תיאום פגישה תחבורה ציבורית הספרייה הדיגיטלית מועדוני הנוער שקיפות עירונית - אור יהודה במספרים בקשת הנחה לתשלומי הורים המטרו הרכבת הקלה - הקו הסגול בקשת מלגות לספורטאים מצטיינים שי"ל בעוצמה - שירות חדש! התחדשות עירונית בשכונות הדרומיות חשבון ארנונה במייל מאגר הספקים והיועצים