דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת כספים מס' 6 02/10/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 02/10/2022
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 280922 28/09/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 309 14/09/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 308 14/09/2022
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 110922 11/09/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 04/09/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 04/09/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 5 04/09/2022
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 290822 29/08/2022
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים מס' 290822 29/08/2022
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 260722 26/07/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 305 11/07/2022
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 162021 07/07/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 306 04/07/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 306 04/07/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 4 03/07/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 03/07/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 20/06/2022
פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 80622 08/06/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 301 16/05/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 302 15/05/2022
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 150522 15/05/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 300 12/05/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 298 08/05/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 304 04/05/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 294 27/04/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 286 27/04/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 299 24/04/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 297 11/04/2022
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 70422 07/04/2022
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 60422 06/04/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 03/04/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 296 27/03/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 295 15/03/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 06/03/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 06/03/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 293 01/03/2022
פרוטוקול ועדת תנועה ותחבורה מס' 110 21/02/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 259 14/02/2022
פרוטוקול ועדת תנועה ותחבורה מס' 109 10/02/2022
פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מס' 2 06/02/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 06/02/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 282 27/01/2022
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 190122 19/01/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 280 04/01/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 278 04/01/2022
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 277 04/01/2022
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 02/01/2022
פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 281221 26/12/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 15 19/12/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 16 19/12/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 9 19/12/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 151221 15/12/2021
פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 291121 29/11/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 271 21/11/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 268 11/11/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 8 07/11/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 14 07/11/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 03/10/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 05/09/2021
פרוטוקול ועדת תנועה ותחבורה מס' 108 23/08/2021
פרוטוקול ועדת תנועה ותחבורה מס' 107 23/08/2021
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 180821 18/08/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 264 17/08/2021
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 10 17/08/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 263 16/08/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 253 16/08/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 160821 16/08/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 160821 16/08/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 262 15/08/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 150821 15/08/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 90821 09/08/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 6 02/08/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 02/08/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 261 15/07/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 5 05/07/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 05/07/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 05/07/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 40721 04/07/2021
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים של החברה הכלכלית מס' 2021 28/06/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 28/06/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 28/06/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 4 28/06/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 240621 24/06/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 224 20/06/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 250 20/06/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 248 09/06/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 249 09/06/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 257 09/06/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 60621 06/06/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 255 02/06/2021
פרוטוקול ועדת תנועה ותחבורה מס' 106 31/05/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 26/05/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 254 25/05/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 252 23/05/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 251 23/05/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות של החברה הכלכלית מס' 7 20/05/2021
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20210005 11/05/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 30521 03/05/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 3 03/05/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 03/05/2021
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 9 03/05/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות של החברה הכלכלית מס' 6 02/05/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 247 29/04/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 229 28/04/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 227 28/04/2021
פרוטוקול ועדת תנועה ותחבורה מס' 105 25/04/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות של החברה הכלכלית מס' 5 22/04/2021
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20210004 11/04/2021
פרוטוקול ועדת תנועה ותחבורה מס' 104 06/04/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 05/04/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 244 18/03/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 226 15/03/2021
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20210003 14/03/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 242 14/03/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות של החברה הכלכלית מס' 4 09/03/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 241 07/03/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 01/03/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 01/03/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 250221 25/02/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות של החברה הכלכלית מס' 3 25/02/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 230 23/02/2021
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20210002 21/02/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 110221 11/02/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 220 07/02/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות של החברה הכלכלית מס' 2 04/02/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 219 01/02/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 01/02/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 28121 28/01/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 280121 28/01/2021
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 8 27/01/2021
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20210001 26/01/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות של החברה הכלכלית מס' 1 19/01/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 7121 07/01/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 70121 07/01/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 218 04/01/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 04/01/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 04/01/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 218 04/01/2021
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים מס' 2021 01/01/2021
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200011 28/12/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 28/12/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 8 28/12/2020
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 211220 21/12/2020
פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 161220 16/12/2020
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 7 06/12/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 7 29/11/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 29/11/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 231120 23/11/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200010 23/11/2020
פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מס' 2 16/11/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 216 15/11/2020
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים של החברה הכלכלית מס' 2020 11/11/2020
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים מס' 2020 08/11/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 02/11/2020
פרוטוקול ועדת התקשרויות של החברה הכלכלית מס' 2 01/11/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 206 22/10/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 211020 21/10/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200009 20/10/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 19/10/2020
פרוטוקול ועדת התקשרויות של החברה הכלכלית מס' 1 15/10/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 213 11/10/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 212 11/10/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 111020 11/10/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 29/09/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 6 29/09/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 220920 22/09/2020
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 150920 15/09/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 209 10/09/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 100920 10/09/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 90920 09/09/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 194 08/09/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200008 08/09/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 5 07/09/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 07/09/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200007 18/08/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 170820 17/08/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 193 11/08/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 32 11/08/2020
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 6 05/08/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 201 04/08/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 03/08/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 4 03/08/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 199 02/08/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 179 02/08/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 197 28/07/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 195 26/07/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 220720 22/07/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200006 14/07/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 192 09/07/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 90720 09/07/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 06/07/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 29/06/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 3 29/06/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 175 29/06/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 290620 29/06/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 290620 29/06/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 172 16/06/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200005 16/06/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 174 14/06/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 140620 14/06/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 110620 11/06/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 01/06/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 01/06/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 180 27/05/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 178 27/05/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 177 26/05/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 176 24/05/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 240520 24/05/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200004 19/05/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 60520 06/05/2020
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 5 23/04/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 170 31/03/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200003 31/03/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 168 29/03/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 230320 23/03/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 151 16/03/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 148 16/03/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 135 16/03/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 160320 16/03/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 1603201 16/03/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 90320 09/03/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 164 05/03/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200002 18/02/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 146 17/02/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 137 17/02/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 161 11/02/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 159 09/02/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 03/02/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 30220 03/02/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 03/02/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 03/02/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 155 02/02/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 154 31/01/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 152 30/01/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 221 28/01/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 144 27/01/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 210120 21/01/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 2101201 21/01/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200001 21/01/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 149 20/01/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 139 13/01/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 90120 09/01/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 06/01/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 17 25/12/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 18 25/12/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 10 25/12/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 140 24/12/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190011 24/12/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 138 17/12/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 134 01/12/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190010 20/11/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 131 14/11/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 16 12/11/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 111119 11/11/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 15 04/11/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 9 04/11/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 291019 29/10/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 133 24/10/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 132 24/10/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 125 23/10/2019
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 4 22/10/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 118 26/09/2019
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 3 23/09/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190009 18/09/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 120 11/09/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 110919 11/09/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 1109191 11/09/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 11/09/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 14 11/09/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 124 02/09/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 02/09/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 8 02/09/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 10919 01/09/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 121 29/08/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190008 27/08/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 119 22/08/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 105 20/08/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 103 20/08/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 200819 20/08/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 150819 15/08/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 05/08/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 7 05/08/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 40819 04/08/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 280719 28/07/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 29 26/07/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190007 23/07/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 104 22/07/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 106 22/07/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 101 17/07/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 102 17/07/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 90 16/07/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 94 04/07/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 01/07/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 6 01/07/2019
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 2 19/06/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190006 18/06/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 91 16/06/2019
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 2 13/06/2019
פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מס' 1 06/06/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 03/06/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 5 03/06/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 37 26/05/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 37 26/05/2019
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים מס' 2019 23/05/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 40 19/05/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 123 19/05/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190005 14/05/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 60 12/05/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 57 06/05/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 59 06/05/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 06/05/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 4 06/05/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 54 02/05/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 39 29/04/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 38 29/04/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 42 28/04/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 47 28/04/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 280419 28/04/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 44 14/04/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 34 08/04/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190004 08/04/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 41 02/04/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 01/04/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 3 01/04/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 180319 18/03/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 1403191 14/03/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190003 12/03/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 04/03/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 04/03/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 32 03/03/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190002 19/02/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 25 10/02/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 04/02/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 04/02/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 04/02/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 23 29/01/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 22 28/01/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 147 23/01/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190001 22/01/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 150119 15/01/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 07/01/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 07/01/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 109191 01/01/2019
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים מס' 2018 31/12/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 20 30/12/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 21 30/12/2018
פרוטוקול ועדת כספים מס' 8 30/12/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 19 05/12/2018
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1 27/11/2018
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 1 25/11/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 18 21/11/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 17 26/08/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 16 26/08/2018
פרוטוקול ועדת כספים מס' 7 26/08/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 15 06/08/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 14 09/07/2018
פרוטוקול ועדת כספים מס' 6 09/07/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 11/06/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 23/05/2018
פרוטוקול ועדת כספים מס' 5 23/05/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 07/05/2018
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20180005 24/04/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 16/04/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 16/04/2018
פרוטוקול ועדת כספים מס' 4 16/04/2018
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20180004 26/03/2018
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 1803192 18/03/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 05/03/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 05/03/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 05/03/2018
פרוטוקול ועדת כספים מס' 3 05/03/2018
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20180003 27/02/2018
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20180002 19/02/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 05/02/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 05/02/2018
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 05/02/2018
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים מס' 212017 05/02/2018
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20180001 23/01/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 01/01/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 01/01/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 01/01/2018
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 01/01/2018
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים מס' 2017 31/12/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 33 25/12/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 32 25/12/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 31 25/12/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20170006 19/12/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20170005 11/12/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 30 04/12/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 29 04/12/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 28 04/12/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 27 04/12/2017
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 3092017 03/12/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20170004 21/11/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 26 06/11/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20170003 24/10/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 24 02/10/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 23 02/10/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 22 02/10/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20170002 11/09/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 21 04/09/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 20 04/09/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 19 04/09/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 18 10/08/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 201700001 18/07/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 17 26/06/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 16 26/06/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 15 26/06/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 14 26/06/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 05/06/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 05/06/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 05/06/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 05/06/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 201700005 05/06/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 201700004 10/05/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 08/05/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 08/05/2017
פרוטוקול ועדת כספים מס' 5 08/05/2017
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 7052017 07/05/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 03/04/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 03/04/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 03/04/2017
פרוטוקול ועדת כספים מס' 4 03/04/2017
פרוטוקול ועדת כספים מס' 3 20/03/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 20/03/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 20/03/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 201700003 20/03/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 06/03/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 06/03/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 06/03/2017
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 06/03/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 201700002 13/02/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 06/02/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 06/02/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 06/02/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 06/02/2017
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 06/02/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 09/01/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20170001 02/01/2017
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים מס' 2016 31/12/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 89 27/12/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 88 27/12/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 87 27/12/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 86 27/12/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 27 27/12/2016
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 15122016 15/12/2016
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 151220162 15/12/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20160011 08/12/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 85 21/11/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 26 21/11/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 84 07/11/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20160010 02/11/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 83 10/10/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 82 10/10/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 25 10/10/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 2016009 22/09/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 81 19/09/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 80 19/09/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 79 19/09/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 78 19/09/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 77 19/09/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 24 19/09/2016
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 18092016 18/09/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 76 05/09/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20160008 01/09/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 75 08/08/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 74 08/08/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 73 08/08/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 23 08/08/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20160007 28/07/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 72 11/07/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 71 29/06/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 22 29/06/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20160006 26/06/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 70 19/06/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 69 19/06/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 68 19/06/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 67 19/06/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 21 19/06/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 21 18/06/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 66 06/06/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 65 06/06/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 20 06/06/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20160004 19/05/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 64 13/04/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 19 13/04/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20160003 06/04/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 63 04/04/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 62 04/04/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 18 04/04/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 61 07/03/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 60 07/03/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 59 07/03/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 17 07/03/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20160002 25/02/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 58 01/02/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20160001 28/01/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 57 18/01/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 56 11/01/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 55 11/01/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 54 11/01/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 16 04/01/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20150009 31/12/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 52 07/12/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 51 07/12/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 50 03/12/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 49 02/11/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 48 02/11/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 47 02/11/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 46 29/10/2015
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 28102015 28/10/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 45 14/10/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 44 14/10/2015
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20150007 02/09/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 43 30/08/2015
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20150006 22/07/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 42 21/07/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 41 15/07/2015
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20150005 17/06/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 40 09/06/2015
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20150004 13/05/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 39 05/05/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 38 19/04/2015
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20150003 16/04/2015
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20150002 25/03/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 37 03/03/2015
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20150001 18/02/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 36 15/02/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 35 06/01/2015
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20140010 31/12/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 34 28/12/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 33 28/12/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 32 28/12/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 31 28/12/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 30 02/12/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 29 02/11/2014
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20140008 29/10/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 28 07/10/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 27 07/10/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 26 07/10/2014
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20140007 10/09/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 25 02/09/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 24 02/09/2014
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20140006 23/07/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 23 13/07/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 22 13/07/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 20 18/06/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 19 18/06/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 21 18/06/2014
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20140005 16/06/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 18 08/06/2014
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20140004 15/05/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 17 08/05/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 16 08/05/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 15 01/04/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 14 01/04/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 04/03/2014
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20140002 10/02/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 10/02/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 10/02/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 10/02/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 04/02/2014
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20140001 06/01/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 26/12/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 26/12/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 26/12/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 26/12/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 26/12/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 03/12/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 03/12/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 24/11/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 174 11/11/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 173 08/10/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 172 03/09/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 171 18/08/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 170 11/08/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 169 06/08/2013
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20130005 25/07/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 168 10/07/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 167 26/06/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 166 26/06/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 165 26/06/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 164 26/06/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 163 04/06/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 162 21/05/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 161 21/05/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 160 21/05/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 159 05/05/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 158 05/05/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 157 25/04/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 156 02/04/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 155 02/04/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 154 12/03/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 153 12/03/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 152 12/03/2013
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20130002 28/02/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 151 05/02/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 150 05/02/2013
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20130001 24/01/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 149 20/01/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 148 15/01/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 147 15/01/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 146 08/01/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 145 27/12/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 144 27/12/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 143 27/12/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 142 27/12/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 141 27/12/2012
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20120009 20/12/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 140 29/11/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 139 29/11/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 138 29/11/2012
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20120008 22/11/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 137 22/11/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 136 22/11/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 135 22/11/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 134 30/10/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 133 30/10/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 132 30/10/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 131 30/10/2012
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20120007 25/10/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 130 09/10/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 129 09/10/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 128 04/09/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 127 04/09/2012
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20120006 26/07/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 125 24/07/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 124 24/07/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 123 04/07/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 122 04/07/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 120 17/06/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 121 17/06/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 119 17/06/2012
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20120005 07/06/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 118 05/06/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 117 05/06/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 116 05/06/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 115 08/05/2012
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20120003 30/04/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 114 17/04/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 113 17/04/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 112 03/04/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 111 03/04/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 110 06/03/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 109 06/03/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 108 07/02/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 107 07/02/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 106 07/02/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 105 29/01/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 104 19/01/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 103 19/01/2012
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20120001 16/01/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 102 03/01/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 101 28/12/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 100 28/12/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 98 06/12/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 99 06/12/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 97 20/11/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 96 20/11/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 95 08/11/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 93 03/11/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 94 03/11/2011
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20110009 24/10/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 89 04/10/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 90 04/10/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 91 04/10/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 92 04/10/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 88 06/09/2011
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20110008 05/09/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 87 24/08/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 86 02/08/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 85 02/08/2011
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20110007 17/07/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 84 14/07/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 83 14/07/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 82 14/07/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 81 15/06/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 80 15/06/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 79 05/05/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 78 27/04/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 77 27/04/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 76 05/04/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 75 05/04/2011
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20110005 30/03/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 74 27/03/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 73 15/03/2011
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20110003 14/03/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 72 22/02/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 71 22/02/2011
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20110002 14/02/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 69 01/02/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 66 19/01/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 67 19/01/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 68 19/01/2011
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20110001 10/01/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 65 28/12/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 64 28/12/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 63 21/12/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 62 21/12/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 61 21/12/2010
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20100007 13/12/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 58 02/12/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 59 02/12/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 60 02/12/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 57 18/11/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 55 18/11/2010
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20100006 08/11/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 54 04/11/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 53 04/11/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 50 14/10/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 51 14/10/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 52 14/10/2010
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20100005 11/10/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 492 14/09/2010
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20100003 30/08/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 491 25/08/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 47 05/08/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 48 05/08/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 46 22/07/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 45 22/07/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 44 04/07/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 43 04/07/2010
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20100001 21/06/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 42 20/06/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 41 20/06/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 40 08/06/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 39 08/06/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 38 04/05/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 37 04/05/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 36 04/05/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 35 21/04/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 34 16/03/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 33 16/03/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 32 16/03/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 31 18/02/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 30 18/02/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 29 11/01/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 28 11/01/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 27 11/01/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 26 11/01/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2008 01/01/2008
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2007 01/01/2007
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2006 02/01/2006
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2003 22/11/2003
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 170220 30/11/-0001

השקיפות במרכז

שירות יעוץ לאזרח תשלומי הורים לגני הילדים תכנית אשת חיל להעצמה נשית בית בפארק החברה הכלכלית לפיתוח אור יהודה משאירים חותם באור יהודה וואטסאפ עירוני חוגי "נפגשים" 2022-2023 מובל ניקוז מערבי ושדרוג סקיא א' צפון היכל התרבות אור יהודה בקשה לקיום אירוע במרחב הציבורי הפתוח אור יהודה לוקחת חלק בתכנית "אפשרי בריא" פורטל החירום שלנו הבריכה העירונית הדו"ח לתושב - 2021-2022 התמודדות עם יתושים ונחשים בדיקות וחיסוני קורונה אור יהודה נאבקת בקורונה - אתר מיוחד הרשת המטרופולינית - מהיר לעיר רישום לבתי הספר ולגני הילדים בקשה לקבלת מימון ללימודי תואר הנדסאי במכללה למנהל אינדקס העסקים מרכז שירות לעסקים - תיאום פגישה נפגשים בקתדרה מרכז המצוינות של תפוח פיס תחבורה ציבורית מרכז שירות לעסקים הנגרייה הקהילתית הספרייה הדיגיטלית תכנית אשת חיל פתיחת כיתת ותיקים תכנית תעסוקה ולימודים לצעירי/ות אור יהודה מועדוני הנוער שקיפות עירונית - אור יהודה במספרים בקשת הנחה לתשלומי הורים פרסומים בתקשורת הארצית המטרו הרכבת הקלה - הקו הסגול בקשת מלגות לספורטאים מצטיינים שי"ל בעוצמה - שירות חדש! התחדשות עירונית בגיורא התחדשות עירונית בשכונות הדרומיות אנחנו מצרפים אתכם לוואטסאפ העירוני חשבון ארנונה במייל מאגר הספקים והיועצים