דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 05/04/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 244 18/03/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 226 15/03/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 242 14/03/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 241 07/03/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 01/03/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 01/03/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 250221 25/02/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות של החברה הכלכלית מס' 3 25/02/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 230 23/02/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 110221 11/02/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 220 07/02/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות של החברה הכלכלית מס' 2 04/02/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 219 01/02/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 01/02/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 28121 28/01/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 280121 28/01/2021
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 8 27/01/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות של החברה הכלכלית מס' 1 19/01/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 7121 07/01/2021
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 70121 07/01/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 04/01/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 04/01/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 218 04/01/2021
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 218 04/01/2021
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 28/12/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 8 28/12/2020
פרוטוקול החלטות ועדת השלושה מס' 211220 21/12/2020
פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 161220 16/12/2020
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 7 06/12/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 7 29/11/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 29/11/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 231120 23/11/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200010 23/11/2020
פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מס' 2 16/11/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 216 15/11/2020
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים של החברה הכלכלית מס' 2020 11/11/2020
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים מס' 2020 08/11/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 02/11/2020
פרוטוקול ועדת התקשרויות של החברה הכלכלית מס' 2 01/11/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 206 22/10/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 211020 21/10/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200009 20/10/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 19/10/2020
פרוטוקול ועדת התקשרויות של החברה הכלכלית מס' 1 15/10/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 213 11/10/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 212 11/10/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 111020 11/10/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 29/09/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 6 29/09/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 220920 22/09/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 209 10/09/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 100920 10/09/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 90920 09/09/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 194 08/09/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200008 08/09/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 5 07/09/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 07/09/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200007 18/08/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 170820 17/08/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 193 11/08/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 32 11/08/2020
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 6 05/08/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 201 04/08/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 4 03/08/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 03/08/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 199 02/08/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 179 02/08/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 197 28/07/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 195 26/07/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 220720 22/07/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200006 14/07/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 192 09/07/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 90720 09/07/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 06/07/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 29/06/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 3 29/06/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 175 29/06/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 290620 29/06/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 290620 29/06/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 172 16/06/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200005 16/06/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 174 14/06/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 140620 14/06/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 110620 11/06/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 01/06/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 01/06/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 180 27/05/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 178 27/05/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 177 26/05/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 176 24/05/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 240520 24/05/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200004 19/05/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 60520 06/05/2020
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 5 23/04/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 170 31/03/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200003 31/03/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 168 29/03/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 230320 23/03/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 151 16/03/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 148 16/03/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 135 16/03/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 160320 16/03/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 1603201 16/03/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 90320 09/03/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 164 05/03/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200002 18/02/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 146 17/02/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 137 17/02/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 161 11/02/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 159 09/02/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 03/02/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 03/02/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 03/02/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 30220 03/02/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 155 02/02/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 154 31/01/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 152 30/01/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 221 28/01/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 144 27/01/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 210120 21/01/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 2101201 21/01/2020
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20200001 21/01/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 149 20/01/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 139 13/01/2020
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 90120 09/01/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 06/01/2020
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 17 25/12/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 18 25/12/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 10 25/12/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 140 24/12/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190011 24/12/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 138 17/12/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 134 01/12/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190010 20/11/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 131 14/11/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 16 12/11/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 111119 11/11/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 15 04/11/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 9 04/11/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 291019 29/10/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 133 24/10/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 132 24/10/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 125 23/10/2019
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 4 22/10/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 118 26/09/2019
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 3 23/09/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190009 18/09/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 11/09/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 14 11/09/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 120 11/09/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 110919 11/09/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 1109191 11/09/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 02/09/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 8 02/09/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 124 02/09/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 10919 01/09/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 121 29/08/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190008 27/08/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 119 22/08/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 200819 20/08/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 105 20/08/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 103 20/08/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 150819 15/08/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 05/08/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 7 05/08/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 40819 04/08/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 280719 28/07/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 29 26/07/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190007 23/07/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 104 22/07/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 106 22/07/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 101 17/07/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 102 17/07/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 90 16/07/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 94 04/07/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 01/07/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 6 01/07/2019
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 2 19/06/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190006 18/06/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 91 16/06/2019
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 2 13/06/2019
פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מס' 1 06/06/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 03/06/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 5 03/06/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 37 26/05/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 37 26/05/2019
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים מס' 2019 23/05/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 40 19/05/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 123 19/05/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190005 14/05/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 60 12/05/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 06/05/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 4 06/05/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 57 06/05/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 59 06/05/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 54 02/05/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 38 29/04/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 39 29/04/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 280419 28/04/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 42 28/04/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 47 28/04/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 44 14/04/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190004 08/04/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 34 08/04/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 41 02/04/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 01/04/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 3 01/04/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 180319 18/03/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 1403191 14/03/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190003 12/03/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 04/03/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 04/03/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 32 03/03/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190002 19/02/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 25 10/02/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 04/02/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 04/02/2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 04/02/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 23 29/01/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 22 28/01/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 147 23/01/2019
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20190001 22/01/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 150119 15/01/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 07/01/2019
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 07/01/2019
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 109191 01/01/2019
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים מס' 2018 31/12/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 20 30/12/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 21 30/12/2018
פרוטוקול ועדת כספים מס' 8 30/12/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 19 05/12/2018
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1 27/11/2018
פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 1 25/11/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 18 21/11/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 17 26/08/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 16 26/08/2018
פרוטוקול ועדת כספים מס' 7 26/08/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 15 06/08/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 14 09/07/2018
פרוטוקול ועדת כספים מס' 6 09/07/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 11/06/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 23/05/2018
פרוטוקול ועדת כספים מס' 5 23/05/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 07/05/2018
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20180005 24/04/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 16/04/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 16/04/2018
פרוטוקול ועדת כספים מס' 4 16/04/2018
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20180004 26/03/2018
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 1803192 18/03/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 05/03/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 05/03/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 05/03/2018
פרוטוקול ועדת כספים מס' 3 05/03/2018
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20180003 27/02/2018
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20180002 19/02/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 05/02/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 05/02/2018
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 05/02/2018
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים מס' 212017 05/02/2018
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20180001 23/01/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 01/01/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 01/01/2018
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 01/01/2018
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 01/01/2018
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים מס' 2017 31/12/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 33 25/12/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 32 25/12/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 31 25/12/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20170006 19/12/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20170005 11/12/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 30 04/12/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 29 04/12/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 28 04/12/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 27 04/12/2017
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 3092017 03/12/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20170004 21/11/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 26 06/11/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20170003 24/10/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 24 02/10/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 23 02/10/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 22 02/10/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20170002 11/09/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 21 04/09/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 20 04/09/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 19 04/09/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 18 10/08/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 201700001 18/07/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 17 26/06/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 16 26/06/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 15 26/06/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 14 26/06/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 05/06/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 05/06/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 05/06/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 05/06/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 201700005 05/06/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 201700004 10/05/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 08/05/2017
פרוטוקול ועדת כספים מס' 5 08/05/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 08/05/2017
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 7052017 07/05/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 03/04/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 03/04/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 03/04/2017
פרוטוקול ועדת כספים מס' 4 03/04/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 20/03/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 20/03/2017
פרוטוקול ועדת כספים מס' 3 20/03/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 201700003 20/03/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 06/03/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 06/03/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 06/03/2017
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 06/03/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 201700002 13/02/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 06/02/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 06/02/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 06/02/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 06/02/2017
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 06/02/2017
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 09/01/2017
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20170001 02/01/2017
פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים מס' 2016 31/12/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 89 27/12/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 88 27/12/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 87 27/12/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 86 27/12/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 27 27/12/2016
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 15122016 15/12/2016
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 151220162 15/12/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20160011 08/12/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 85 21/11/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 26 21/11/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 84 07/11/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20160010 02/11/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 83 10/10/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 82 10/10/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 25 10/10/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 2016009 22/09/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 81 19/09/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 80 19/09/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 79 19/09/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 78 19/09/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 77 19/09/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 24 19/09/2016
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 18092016 18/09/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 76 05/09/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20160008 01/09/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 75 08/08/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 74 08/08/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 73 08/08/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 23 08/08/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20160007 28/07/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 72 11/07/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 71 29/06/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 22 29/06/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20160006 26/06/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 70 19/06/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 69 19/06/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 68 19/06/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 67 19/06/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 21 19/06/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 21 18/06/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 66 06/06/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 65 06/06/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 20 06/06/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20160004 19/05/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 64 13/04/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 19 13/04/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20160003 06/04/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 63 04/04/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 62 04/04/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 18 04/04/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 61 07/03/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 60 07/03/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 59 07/03/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 17 07/03/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20160002 25/02/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 58 01/02/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20160001 28/01/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 57 18/01/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 56 11/01/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 55 11/01/2016
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 54 11/01/2016
פרוטוקול ועדת כספים מס' 16 04/01/2016
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20150009 31/12/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 52 07/12/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 51 07/12/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 50 03/12/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 49 02/11/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 48 02/11/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 47 02/11/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 46 29/10/2015
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 28102015 28/10/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 45 14/10/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 44 14/10/2015
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20150007 02/09/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 43 30/08/2015
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20150006 22/07/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 42 21/07/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 41 15/07/2015
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20150005 17/06/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 40 09/06/2015
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20150004 13/05/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 39 05/05/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 38 19/04/2015
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20150003 16/04/2015
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20150002 25/03/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 37 03/03/2015
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20150001 18/02/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 36 15/02/2015
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 35 06/01/2015
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20140010 31/12/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 34 28/12/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 33 28/12/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 32 28/12/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 31 28/12/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 30 02/12/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 29 02/11/2014
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20140008 29/10/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 28 07/10/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 27 07/10/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 26 07/10/2014
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20140007 10/09/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 25 02/09/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 24 02/09/2014
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20140006 23/07/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 23 13/07/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 22 13/07/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 20 18/06/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 19 18/06/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 21 18/06/2014
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20140005 16/06/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 18 08/06/2014
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20140004 15/05/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 17 08/05/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 16 08/05/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 15 01/04/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 14 01/04/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 04/03/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 10/02/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 10/02/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 10/02/2014
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20140002 10/02/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 04/02/2014
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20140001 06/01/2014
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 26/12/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 26/12/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 26/12/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 26/12/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 26/12/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 03/12/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 03/12/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 24/11/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 174 11/11/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 173 08/10/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 172 03/09/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 171 18/08/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 170 11/08/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 169 06/08/2013
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20130005 25/07/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 168 10/07/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 167 26/06/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 166 26/06/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 165 26/06/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 164 26/06/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 163 04/06/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 162 21/05/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 161 21/05/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 160 21/05/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 159 05/05/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 158 05/05/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 157 25/04/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 156 02/04/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 155 02/04/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 154 12/03/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 153 12/03/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 152 12/03/2013
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20130002 28/02/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 151 05/02/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 150 05/02/2013
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20130001 24/01/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 149 20/01/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 148 15/01/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 147 15/01/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 146 08/01/2013
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 145 27/12/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 144 27/12/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 143 27/12/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 142 27/12/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 141 27/12/2012
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20120009 20/12/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 140 29/11/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 139 29/11/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 138 29/11/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 137 22/11/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 136 22/11/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 135 22/11/2012
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20120008 22/11/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 134 30/10/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 133 30/10/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 132 30/10/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 131 30/10/2012
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20120007 25/10/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 130 09/10/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 129 09/10/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 128 04/09/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 127 04/09/2012
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20120006 26/07/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 125 24/07/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 124 24/07/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 123 04/07/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 122 04/07/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 121 17/06/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 119 17/06/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 120 17/06/2012
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20120005 07/06/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 118 05/06/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 117 05/06/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 116 05/06/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 115 08/05/2012
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20120003 30/04/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 114 17/04/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 113 17/04/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 112 03/04/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 111 03/04/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 110 06/03/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 109 06/03/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 108 07/02/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 107 07/02/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 106 07/02/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 105 29/01/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 104 19/01/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 103 19/01/2012
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20120001 16/01/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 102 03/01/2012
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 101 28/12/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 100 28/12/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 99 06/12/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 98 06/12/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 97 20/11/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 96 20/11/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 95 08/11/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 93 03/11/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 94 03/11/2011
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20110009 24/10/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 89 04/10/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 90 04/10/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 91 04/10/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 92 04/10/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 88 06/09/2011
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20110008 05/09/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 87 24/08/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 86 02/08/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 85 02/08/2011
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20110007 17/07/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 84 14/07/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 83 14/07/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 82 14/07/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 81 15/06/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 80 15/06/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 79 05/05/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 78 27/04/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 77 27/04/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 76 05/04/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 75 05/04/2011
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20110005 30/03/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 74 27/03/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 73 15/03/2011
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20110003 14/03/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 72 22/02/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 71 22/02/2011
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20110002 14/02/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 69 01/02/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 66 19/01/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 67 19/01/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 68 19/01/2011
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20110001 10/01/2011
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 65 28/12/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 64 28/12/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 63 21/12/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 62 21/12/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 61 21/12/2010
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20100007 13/12/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 58 02/12/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 59 02/12/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 60 02/12/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 57 18/11/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 55 18/11/2010
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20100006 08/11/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 54 04/11/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 53 04/11/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 50 14/10/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 51 14/10/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 52 14/10/2010
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20100005 11/10/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 492 14/09/2010
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20100003 30/08/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 491 25/08/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 48 05/08/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 47 05/08/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 46 22/07/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 45 22/07/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 44 04/07/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 43 04/07/2010
פרוטוקול ועדה מקומית (משנה) מס' 20100001 21/06/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 42 20/06/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 41 20/06/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 40 08/06/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 39 08/06/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 38 04/05/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 37 04/05/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 36 04/05/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 35 21/04/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 34 16/03/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 33 16/03/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 32 16/03/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 31 18/02/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 30 18/02/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 29 11/01/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 28 11/01/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 27 11/01/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 26 11/01/2010
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2008 01/01/2008
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2007 01/01/2007
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2006 02/01/2006
פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2003 22/11/2003
פרוטוקול התקשרויות עם יועצים מס' 170220 30/11/-0001

השקיפות במרכז

הדו"ח לתושב 2021 אור יהודה נאבקת בקורונה - אתר מיוחד אירועי עצמאות 2021 החברה הכלכלית לפיתוח אור יהודה נפגשים בקתדרה - הרצאות ומפגשי איכות תכנית אשת חיל פתיחת כיתת ותיקים הוצאת גזם וגרוטאות לקראת פסח ביטחון תזונתי התחדשות עירונית - איילת השחר ואור יום התחדשות עירונית - דגניה וכצנלסון התחדשות עירונית במתחם סחל"ב התרבות במרכז - כל האירועים רישום לבתי הספר ולגני הילדים בית בפארק רישום למעונות יום תכנית תעסוקה ולימודים לצעירי/ות אור יהודה מלגות הנדסאים קבוצת פעילים קהילתיים צעירים מועדוני הנוער שינויים בתחבורה הציבורית מ-25/10 תשלומי הורים לגני הילדים בקשת הנחה בארנונה למגורים וואטסאפ עירוני הארון הקהילתי שקיפות עירונית - אור יהודה במספרים בקשת הנחה לתשלומי הורים שדרוגים בתחבורה הציבורית פרסומים בתקשורת הארצית המטרו הרכבת הקלה - הקו הסגול בקשת מלגות לספורטאים מצטיינים שי"ל בעוצמה - שירות חדש! התחדשות עירונית בגיורא התחדשות עירונית בשכונות הדרומיות אנחנו מצרפים אתכם לוואטסאפ העירוני התו הסגול לעסקים סיוע לאזרחים ותיקים בשגרה ובחירום חשבון ארנונה במייל היכל התרבות מאגר הספקים והיועצים