דלג על בר עליון
בר עליון

הודעות לציבור בנושאים הנדסיים

הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 מרחב תכנון מקומי אור-יהודה-אזור הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מספר מאא/531

הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965 (להלן: "החוק")

הודעה לפי סעיף 149 (1) לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965

בהתאם לסעיף 149 הרינו מודיעים בזה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה אור-יהודה-אזור בקשה להיתר בניה. פירוט בהודעה

הודעה לפי סעיף 149 (1) לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965

בהתאם לסעיף 149 הרינו מודיעים בזה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה אור-יהודה-אזור בקשה להיתר בנייה הכוללת את ההקלה המפורטת בהודעה
negishut icon עבור לתוכן העמוד