לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרטי הזכאות

  1. המחזיק בנכס ריק שאינו בשימוש במשך תקופה מצטברת שאינה פחותה מ-30 ימים רצופים.
  2. תקופת ההנחה הינה מצטברת, גם אם הבניין יהיה ריק בתקופות לא רצופות ובתנאי שלא שונתה הבעלות בנכס.

תנאי הזכאות

  1. פטור נכס ריק ינתן למחזיק נכס מיום הגשת הבקשה ומיום פינוי הנכס, ובתנאי שבעת הגשת הבקשה לא אוכלס הנכס.
  2. מבקש הפטור יודיע על שימוש מחדש בנכס לפחות שבעה ימים בטרם הנכס אוכלס.
  3. מבקש הפטור חייב לאפשר לפקח מטעם העירייה לבצע בדיקה בנכס לאימות הבקשה.

הפטור מותנה בביצוע שתי בדיקות בנכס (עם הגשת הבקשה ולפני איכלוס הנכס מחדש) של מפקח מטעם העירייה וצילום הנכס שאינו בשימוש.

שיעור הפטור

  • 100% הנחה לתקופה של 6 חודשים
  • 66.66% הנחה לתקופה של 6 חודשים נוספים
  • 50% הנחה לתקופה של 24 חודשים.