בקשת רישום להסעה חריגה בחינוך המיוחד תשפ"ד - מיועד לתושבי אור יהודה 

* הסעה חריגה לתושבים שאינם זכאים להסעה ע"פ חוזר מנכ"ל, אך מבקשים החרגה בגינם.

פרטי התלמיד

מגדר
מגדר (חובה) שדה חובה
מיועד/ת לעלות לגן
מיועד/ת לעלות לגן
האם קיימת בעיה רפואית לתלמיד/ה?
האם קיימת בעיה רפואית לתלמיד/ה? (חובה) שדה חובה
האם קיימת בעיה רפואית להורים?
האם קיימת בעיה רפואית להורים? (חובה) שדה חובה
האם המשפחה מוכרת ברווחה?
האם המשפחה מוכרת ברווחה? (חובה) שדה חובה
האם הוגשה בקשה להסעה חריגה בשלוש השנים האחרונות?
האם הוגשה בקשה להסעה חריגה בשלוש השנים האחרונות? (חובה) שדה חובה

הנני מצהיר שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים:

Browser not supported

חוזר מנכ"ל (ס"ב) של משרד החינוך קובע כי מסירת פרטים לא מדויקים על מקום מגורים קבוע, מהווה עבירה פלילית