בעל עסק יקר,

הנך עומד בתחילתו של תהליך לקבלת רישיון / חידוש רישיון עסק.

המחלקה לעסקים תעמוד לרשותך לאורך כל התהליך ותסייע לך בכל שאלה ובקשה שתעלה בדרך.

שים לב כי טיפול הבקשה ברישיון העסק מחייבת הצגה של דף מידע תכנוני המעיד על  כשירות המבנה; האם תואם את התב"ע והאם קיימות חריגות בנייה, אותו ניתן לקבל דרך הוועדה לבניין עיר נפתח בחלון חדש באגף הנדסה.

זהו שלב הכרחי עבור קבלת הרישיון. 

פרטים כלליים על העסק

סיבת הבקשה
סיבת הבקשה (חובה) שדה חובה

פרטים כלליים על הנכס בו פועל העסק

מיקום כללי
מיקום כללי
אופן גישה לעסק
אופן גישה לעסק
האם בעל העסק הוא גם בעל הנכס
האם בעל העסק הוא גם בעל הנכס

פרטי המבקשים

מחזיק בעסק
מחזיק בעסק (חובה) שדה חובה

אישור וחתימת בעל העסק מגיש הבקשה

Browser not supported
Browser not supported

קבצים מצורפים

אישור עורך דין או רואה חשבון על רישום החברה / תעודת רשם חברות מס' רישום והבעלים הרשאים לחתום בשמה
ניתן לשלוח את התכנית גם בשלב מאוחר יותר, אך שליחתה היא תנאי הכרחי להמשך תהליך רישיון העסק. חובה לשלוח את התכנית בהעתק PDF ולייצר שלושה העתקים פיזיים אשר יאספו על ידי הפקח המטפל בעסק לאחר פתיחת תהליך הרישוי.