1
פרטים כלליים
2
בחירת סוג השלט
3
טפסים

פרטי העסק

כתובת העסק

פרטי בעל העסק

כתובת מגורים בעל העסק

בחירת סוג השלט

עסק רשאי להחזיק ברישיון לשלט ראשי אחד

העירייה תבחן באופן פרטני בקשות לרישיון שלט ראשי נוסף

שלט ראשי עיקרי (חובה) שדה חובה

שלט ראשי נוסף (חובה) שדה חובה

שלט משני (חובה) שדה חובה

טפסים נדרשים

במידה והוגשה בקשה לשלט נוסף

כתובת העסק

השרטוט ייערך על ידי אדריכל ויכלול; מידות (אורך, רוחב, עומק) תוכן (תמליל השלט) וגרפיקה אופן התקנה

נדרש לשלט עצמאי שאינו נמצא בחזית או על מבנה