רקע

במסגרת תהליכי הצמיחה של הבנייה בעיר, עם התרחבות הפרויקטים של פינוי-בינוי ובנייה חופשית, צפויה העיר לגדול באלפי משפחות חדשות. על מנת להתכונן בדרך מיטבית עם הכניסה של משפחות אלה והשתלבותן בעיר, מקדמת המחלקה למשאבי קהילה את העבודה החברתית בפרויקטים הקיימים על ידי הקמת מנהלות שיתוף תושבים בהתחדשות עירונית. העבודה הקהילתית בשכונות כוללת עידוד וקידום תהליכים של התחדשות עירונית, ליווי וטיפול שוטף בתושבי המתחמים וארגון כנסי תושבים, התערבות נקודתית בפרויקטים, סיוע ופעולות הסברה שונות, כגון חוברת הסברה, קורסי הדרכה והסברה לתושבים והצבת מרכזי מידע ניידים. זאת, תוך ראייה רב מערכתית לחידוש מרקמי השכונות הוותיקות, לצד חיזוק איכות החיים והמסגרת הקהילתית.

דרכי פניה ויצירת קשר

יהל אביאני, עובדת קהילתית בהתחדשות עירונית
טלפון: 073-3388544
דואל : yahela@or-ye.org.il