התכנית הלאומית 360

עמרי ולרשטיין, מנהל התכנית הלאומית 360 ורכז מתנדבים

מנהל התכנית הלאומית 360 ורכז מתנדבים
מרדכי בן פורת 87

התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון נועדה לחולל שינויי מקיף בהתמודדות של החברה הישראלית עם ילדים ונוער בסיכון ומשפחותיהם.

תחומי אחריות 

  • הפעלת תכניות לילדים בגיל הרך.
  • הפעלת תכניות לילדים בגילאי היסודי.
  • הפעלת תכניות לבני נוער. 
  • הנחיית צוותים מלווים לכל תכנית, וועדות גילאיות וועדה יישובית המובילות את התכניות, דנות לאורך השנה בבחירה וביישום התכניות בעיר.