התכנית הלאומית 360

התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון נועדה לחולל שינויי מקיף בהתמודדות של החברה הישראלית עם ילדים ונוער בסיכון ומשפחותיהם.

תחומי אחריות 

  • הפעלת תכניות לילדים בגיל הרך.
  • הפעלת תכניות לילדים בגילאי היסודי.
  • הפעלת תכניות לבני נוער. 
  • הנחיית צוותים מלווים לכל תכנית, וועדות גילאיות וועדה יישובית המובילות את התכניות, דנות לאורך השנה בבחירה וביישום התכניות בעיר.