עו"ד ליאת שוחט ראש העיר 073-3388205 mayor@or-ye.org.il
שלמה זלמן סיונוב מ"מ וסגן ראש העיר 050-6841530 Shlomos@or-ye.org.il
אלירן אליה סגן ראש העיר 073-3388211 eliranelya@or-ye.org.il
עופר בוזי סגן ראש העיר 073-3388211 oferb@or-ye.org.il
ימית קרקוקלי חברת מועצת העיר 073-3388211 yamitk@or-ye.org.il
אברהם בורוכוב חבר מועצת העיר 073-3388211 avram@or-ye.org.il
ז'אנה כהן משנה לראש העיר 050-9008722 Jcohen1111@walla.com
הבטמו אייאיו חבר מועצת העיר 054-2230393 habtamumulat@gmail.com
יוסף סויד חבר מועצת העיר 052-7817777 yosisuwid@gmail.com
ליאת מועלם חברת מועצת העיר 054-5964865 Liatmualem1@gmail.com
יחיאל מושייב משנה לראש העיר 050-2000575 yehiel5555@gmail.com
ציון גזלה משנה לראש העיר 054-3547695 ziongazala@gmail.com
ליאור אגאי חבר מועצת העיר 050-7551215  
עו"ד עוזי אהרון חבר מועצת העיר 050-6459649 uzi09@walla.co.il
ד"ר ניסים ארביב חבר מועצת העיר 054-7667810 doctorarbib@gmail.com