וכן לחתום על תנאי הרישיון ולהצהיר בשמי בעניין רישיון העסק כולל הצהרה לחידוש רישיון ולקבל את רישיונות העסק עבורי

Browser not supported
Browser not supported
Browser not supported