הוצאת הגזם והגרוטאות לחזיתות הבתים תעשה על ידי התושבים בצורה מסודרת לפי סדר שבועי קבוע, רק בערב שלפני יום הפינוי על ידי העירייה

לפינוי כמויות גדולות וחריגות של גזם וגרוטאות, שלא ביום הפינוי הקבוע, יש לתאם עם אגף שיפור פני העיר, חריגה מנוהל זה תגרור קנסות ואי נעימות

קנסות וענישה: תושב שיוציא מחוץ לביתו גזם ו/או גרוטאות ו/או פסולת כלשהי, שלא ביום הפינוי הקבוע, או ישליך פסולת בניין למדרכה או למכולה, שאינה מיועדת לכך, צפוי לקנס בין 430 ₪ ל- 660 ₪ בהתאם לעבירה, וינקטו נגדו כל הצעדים העומדים לרשות העירייה על פי כל דין

למפה המלאה - לחצו כאן

 

 שכונה יום הוצאת גזם וגרוטאות יום פינוי גזם וגרוטאות  יום פינוי אשפה
רמת פנקס א ב א, ג, ה
סקיא א`  א ב  א, ג, ה 
א.ת צפוני (ספיר) א ב  א-ו 
נווה סביון (מדורגים, בתי קרקע) ב  ג  א, ג, ה 
נווה סביון (בניינים משותפים) ב ג  ב, ד, ו 
סיני ג ד  טמוני קרקע
איילת השחר ואור יום ג  ד  טמוני קרקע
א.ת יהלום ואיזור יוני נתניהו  ד  ה  א-ו 
אלכסנדרוני ג ד ב, ד, ו 
דגניה ג ד  טמוני קרקע
דוד אלעזר ג ד ב, ד', ו (פחים ביתיים) + טמוני קרקע 
כפר ענא ד ה  ב, ד, ו 
נווה רבין ד  ה ב, ד, ו
קריית גיורא ד  ה  טמוני קרקע 
יוסף חיים ד  ה  ב, ד, ו 
בית בפארק ג ד