בעלי עסקים יקרים,

לקראת פתיחה של עסק והוצאה של רישיון לעסק בתחום עסקי המזון, אנו ממליצים לכם להיכנס ולצפות בסרטון הלומדה על מנת להכיר את התהליך אליו אתם נכנסים,

כל זאת במטרה לשמור על בריאות הציבור.

לכניסה ללומדה