מדיניות עירונית לבנייה ירוקה באור יהודה
 

אחוז השטחים הירוקים בעיר

* 8.04% שטחי גינון
* 29.89% שטחים חקלאיים

פרסום הנחיות בנייה ירוקה מומלצות ונדרשות

לחצו כאן

מס' תב"עות מאושרות עם תקן בנייה ירוקה (פרסום מספר תכניות בתקן בנייה ירוקה שהסתיימו)

5

רכבים היברידיים/חשמליים מכשירים בדירוג A

* 5 כלי רכב היברידיים/חשמליים
* 21 כלי רכב בדירוג A (מופחתי זיהום)

פרסום מדדי זיהום אוויר (קישור למשרד להגנת הסביבה)

לחצו כאן

כמות מיחזור מתוך פסולת העיר

המיחזור ב-2020: 36.87%
איכות מיחזור פחים כתומים, רבעון 3 2021: 88.93%

מיפוי מקורות פליטות גזי חממה

 מקורות הפליטה העיקריים המוכרים לנו בעיר:
1. מפעל גולד סנטר (יש לו היתר פליטה מהמשרד להגנ"ס)
2. מסוף האוטובוסים בדרום העיר.