מכתב מאליהו - בנים

שרון שלמה אמסלם, מנהל בית ספר

מנהל בית ספר
רחוב יוסף קארו 3
בית ספר יסודי חרדי תלמוד תורה א`-ח`

בית ספר יסודי חרדי 

תלמוד תורה א`-ח` 

כתובת : רחוב יוסף קארו 3
טלפון לפניות ויצירת קשר: 
03-6340421

ערכים מובילים: מידות ודרך ארץ, השגיות לימודית

השקעה מחשבתית, מעשית וכלכלית בקידום מידות ודרך ארץ

צוות חינוכי איכותי ומקצועי, רחב ידע ואופקים המקדם השגיות לימודית

תכניות חינוכיות פעילות בבית הספר

כולה ביה 
כיתות ד`-ח` | תכנית רב שנתית

  • מהות התכנית: שינון באורי מילים בארמית בע"פ
  • גוף מפעיל: בית הספר

ושיננתם
כיתות א`-ג` | תכנית רב שנתית

  • מהות התכנית: שינון משניות בע"פ 
  • גוף מפעיל: בית הספר

מתמיד - תתמיד
כיתות א`-ח` | חודשי הקיץ אייר - תמוז

  • מהות התכנית: השתדלות בלמידה ובהליכות טובות
  • גוף מפעיל: בית הספר

הקורא החכם
כיתות א` | חודשי הקיץ אייר - תמוז

  •  מהות התכנית: עידוד וחיזוק הקריאה בכיתות א` 
  • גוף מפעיל: בית הספר

חשבונידע
כיתות ב` | חודשי הקיץ אייר - תמוז

  • מהות התכנית: לחזוק לוח הכפל בכיתה ב`
  • גוף מפעיל: בית הספר