בעלי עסקים יקרים

בטבלה תוכלו למצוא מענקים ממשלתיים שעשויים לסייע לכם בהתמודדות עם משבר הקורונה

**אנו עושים מאמצים לעדכן את הטבלה ולרכז את מגוון המענקים וכלי הסיוע הייעודים לעסקים לאחר פרסומם

גורם מאשר סוג המענק קהל היעד אליו מופנה המענק קישור להגשת המענק
משרד האוצר, רשות המיסים ושירות התעסוקה מענק עידוד תעסוקה המענק מיועד למעסיקים שהצליחו ומצליחים להחזיר עובדים מחופשה ללא תשלום או לקלוט עובדים חדשים לתנאים והגשת המענק
 משרד האוצר, רשות המיסים מענק סיוע עבור ירידה של 40% ויותר במחזור הפעילות

מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים לתקופת הקורונה

לתנאים והגשת המענק
 משרד האוצר, רשות המיסים

מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן

עצמאים יחידים בעלי עסק קטן (מחזור עסקאות של עד 300,000 ₪ בשנת 2019), שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל נגיף הקורונה לתנאים והגשת המענק
משרד הכלכלה

סיוע במימון
להטמעת תקן EMV

הסיוע לעסקים שיתקינו מערכות סליקת תשלומים בתקן EMV המאפשר ביצוע תשלומים ללא מגע באמצעות הטלפון הסלולרי ואפליקציות תשלום מתקדמות לתנאים והגשת המענק
משרד הכלכלה

הנחה בארנונה
לעסקים

הנחה בסך 95% בארנונה לעסקים שהיקף ההכנסות שלהם נפגע בצורה משמעותית בעקבות משבר הקורונה

לתנאים והגשת המענק
משרד האוצר, החשב הכללי, משרד הכלכלה

הלוואה בערבות מדינה

מסלול מיוחד לעסקים בהתמודדות עם המשבר לקבלת הלוואה בערבות מדינה בהליך מזורז ובשיעור מוגדל של ערבות מדינה

לתנאים והגשת המענק
משרד האוצר, רשות המיסים מענק סיוע לעסקים - השתתפות בהוצאות קבועות

עסקים עם מחזור פעילות של עד 20 מיליון ₪, שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל נגיף הקורונה

להגשת פעימה שלישית

רשות ההשקעות

קבלת סיוע במסלול מענקים על פי החוק לעידוד השקעות הון

עסקים אשר פעילותם עוסקת בציוד יצרני, מבנים ורכוש קבוע בתנאי שהם נבנים או נרכשים במסגרת תכנית שאושרה על-ידי מנהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה לתנאים והגשת המענק
רשות ההשקעות מסלול להטמעת טכנולוגיות לייצור מתקדם מותאמת לעידן הקורונה

עסקים שמחזור המכירות באתר היצור אינו עולה על 400 מיליון ₪ ומספר העובדים בו בין 5 ל 250

לתנאים והגשת המענק