המשרד לשירותים חברתיים וקהילתיים שבמשרד הרווחה שואף לתת מענים במכלול שירותים שמטרתם לחזק משפחות ולאפשר להן לתפקד באופן תקין ומלא ככל האפשר. השירותים ניתנים גם לילדים עד גיל 18 ולמבוגרים עד גיל זקנה, כפי שנקבע בחוק. הסיוע למשפחות נקבע על פי סדר עדיפות ומותאם למשאבים הקיימים.

טיפול בילדים בסיכון ובסכנה נקבע במסגרת תכניות טיפול על ידי ועדות בהם נמצאים עובדים סוציאליים מתחומים שונים וכן בעלי מקצוע אחרים על פי הצורך. חלק גדול של שירות זה נקבע על פי החוק למטרת הגנה על הקטין הנמצא במצבי סיכון וסכנה. חלק מתכניות הטיפול נידונות בבתי המשפט למשפחה ומקבלות תוקף של צו המחייב את המערכת הטיפולית והמערכת המשפחתית. 

דרכי התערבות

  • טיפול פרטני
  • קבלת החלטות בנוגע לטיפול בילדים בסיכון ובסכנה על ידי ועדה רב מקצועית בשיתוף ההורים לבניית תכנית טיפולית בקהילה ו/או מחוצה לה
  • הגנה על קטינים בסיכון ובסכנה על פי החוק חובת הדיווח באמצעות פנייה לבית משפט (עו"ס לחוק הנוער)
  • סדרי ראייה בתהליך גירושין על פי חוק (עו"ס לסדרי דין)
  • אפוטרופסות לילדים ולמבוגרים חסרי ישע על פי חוק (עו"ס לסדרי דין וחסרי ישע)
  • מימוש זכויות לקיום קשר בין ילדים לבין הורים לא משמורנים ובני משפחה באמצעות "מרכז קשר"
  • מועדוניות לילדים בגיל הרך ובגיל בית הספר היסודי וחטיבת הביניים, בשיתוף עם אגף החינוך
  • מעון רב תכליתי לילדים בסיכון בגיל הרך עד שעה 19:00 על פי קריטריונים של משרד הרווחה
  • טיפול פרטני משפחתי במסגרת פרויקט "נתיבים להורות" – בנושא טיפול בילדים והדרכה הורית
  • הפעלת תכנית תעסוקתית לנשים באמצעות פרויקט "אשת חיל"

דרכי פנייה

פנייה ישירה לאגף לשירותים חברתיים וקהילתיים (רווחה) 
הפניה ע"י גופים ציבוריים אחרים כמו: משטרה, בתי משפט, קופות חולים וכו`
במצבי חרום לאחר שעות העבודה ניתן להתקשר למוקד עירוני 106, 03-7402400

היחידה למשפחות וילדים
כתובת: שד` אליהו סעדון 120, קומה ג` 
טלפון: 073-3388481 / 073-3388482