סביונים

לילי חושן, מנהלת בית ספר

מנהלת בית ספר
סמטת במעלה 15
יסודי ממלכתי א`-ו`

יסודי ממלכתי א`-ו`

כתובת : סמטת במעלה 15

טלפון לפניות ויצירת קשר: 
03-5334667 

אתר בית הספר 

ערכים מובילים: קידום הישגים וטיפוח מצוינות, טיפוח אקלים מיטבי, טיפוח תרבות בית ספרית המשתפת קהילה

תכנון ויישום תהליכי הוראה ולמידה, מגוונים וחדשניים, תוך מתן מענה לשונות ולהובלה למצוינות ולהישגים אישיים

טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק ולקידום צמיחה אישית ולסובלנות לאחר ולשונה

טיפוח שותפות ויזמות של הורים, מורים ותלמידים בתחום החברתי לימודי כבסיס לטיפוח ערכי ומעורבות חברתית קהילתית

תכניות חינוכיות פעילות בבית הספר 

טינקרינג 

כיתות ה`-ו` | תכנית שנתית

  • מהות התכנית: יצירה - שילוב של חומר, מוצר ודמיון
  • פיתוח חשיבה המצאתית ויכולת פתרון בעיות באמצעות משחק ואלתור
  • גוף מפעיל: משרד החינוך

תכנית "כוכבים" בית ספרית

תכנית שנתית

  • מהות התכנית: שיפור האקלים החברתי – חינוכי
  • עידוד וקידום תלמידים להתנהגות לומד וללמידה באמצעות צבירת כוכבים
  • גוף מפעיל: מנתחת התנהגות וצוות בית הספר

קריאת ספרים באנגלית

כיתות ה`-ו` | תכנית שנתית

  • מהות התכנית: עידוד הקריאה, הכתיבה והשיח באנגלית באמצעות קריאת ספרים 
  • גוף מפעיל: צוות אנגלית

קשר אינטרנטי ומכתבים עם ילדים בארה"ב

כיתות ו` | 60 תלמידים משתתפים | תכנית שנתית

  • מהות התכנית: יצירת קשרים עם תלמידים מחו"ל במטרה לעודד את השיח והכתיבה באנגלית
  • גוף מפעיל: צוות אנגלית