לכל אדם יש זכות להיות שותף לקבלת החלטות הנוגעות לו, והמשפיעות על חייו ועל סביבתו. היחידה לעבודה סוציאלית קהילתית מהווה גשר בין התושבים לבין העירייה. 

אחת הדרכים להגברת מעורבות התושבים הינה, הכשרת פעילים קהילתיים והרחבת קשת המנהיגות. הפעילים מהווים את מסגרת הפעולה הראשוני. באמצעות הכשרה וליווי שניתנת ע"י היחידה לעבודה הפעילים מעלים את צרכי הקהילה, משתתפים בשולחנות עגולים יוצרים שיתופי פעולה עם אגפי העירייה כגון שפ"ע, חינוך, מתנ"ס ועוד.

היחידה לעבודה קהילתית בשיתוף עם פעילים ומתנדבים פועלת לפיתוח חוסן קהילתי, עזרה הדדית למען רווחת התושבים, לפי צרכיהם, רוחם וטעמם. 
 

דרכי עבודת היחידה

  • קהילת נווה רבין: יצירת מנגנוני שיתוף בין פעילים לבין העירייה במגוון תחומים כגון שפ"ע, חברה וקהילה ואכיפה. יצירת קהילתיות והגברת המעורבות החברתית
  • קהילת סחל"ב: יצירת מנגנוני שיתוף בין פעילים לבין העירייה במגוון תחומים כגון שפ"ע, חברה וקהילה ואכיפה. חיזוק ההון האנושי ובניית תכנית שיקום לשכונה
  • פרלמנט הזהב: פיתוח תכניות בשיתוף עם פעילים של הגיל השלישי התמקדות בנושא קידום צרכים ומיצוי זכויות
  • קהילה אתיופית: למוקד הקליטה רכז תעסוקה ורכז חברה המסייעים באופן פרטני. בנוסף המוקד מפעיל תכניות ארוכות טווח ופיתוח תכניות לפי צרכים שאותרו בשטח. מועדון קשישים, מרכז למידה ועזרה בשיעורי בית, קייטנת שורשים ועוד
  • קהילה בוכרית: פיתוח תכניות בשיתוף פעילים קהילתיים בהתאם לצרכים שעולים מהשטח; תיאטרון קהילתי, מועדון נשים, מועדון גברים, להקת חזנות, אירועי תרבות ועוד
  • עיר ללא אלימות: הקמת שירות גישור לתושב על ידי מגשרים מוסמכים | יצירת מעורבות חברתית | שמירה על החוק והגברת אכיפה באמצעות משמרי שכונה | סיירת הורים לקהילה אתיופית | ושירות ביטחון קהילתי (שב"ק) בשכונות הוותיקות | קידום שכנות טובה, יחסים חברתיים בין הדיירים בבניינים משותפים, עידוד להקמת ועדי בתי והעצמת ועדים קיימים
  • גינות קהילתיות: הגינה הקהילתית מהווה מקום למפגש המגשר בין הדור המבוגר לצעיר או מפגש וכן בין תרבויות. מקום בו ניתן לקיים אירועים קהילתיים ולחזק ערכים של סביבה וקהילה. נכון להיום ישנה גינה אחת עבור הקהילה אתיופית ברחוב כצנלסון, וגינה נוספת בהקמה עבור במתחם סחל"ב
  • רכז האגודה לתרבות הדיור: תמיכה ועזרה לוועדי הבתים, לשמור על התנהלות תקינה של הבית המשותף. ייעוץ שוטף, השכנת שלום בית, ואכיפת כללי המחיה המשותפת בבית המשותף על בעל דירה סורר

 

דרכי פנייה

היחידה לעבודה קהילתית: 0506896855