הממונה על חוק חופש המידע: עו"ד נרקיס רובין

ניתן לפנות גם בכתובת המייל
foi@or-ye.org.il


אנא סמן