תושב/פונה יקר.

טופס זה הינו ליצירת קשר ראשוני עם צוות מנהלת ההתחדשות העירונית. 
אין לשלוח מסמכים משפטיים באמצעות טופס זה.