המשרד לשירותים חברתיים וקהילתיים (רווחה) שם לו למטרה להביא את האדם המוגבל, למרות מגבלותיו, לשיפור התפקוד והדימוי העצמי בתחום האישי, המשפחתי, המקצועי, התעסוקתי, הכלכלי והחברתי. כמו כן, ללמדו כיצד לחיות עם המגבלה על ידי פיתוח אופטימאלי של יכולתו וכישוריו במגמה להביאו לאי תלות מרבית בכל תחומי חייו. 

לפי החוק לגבי אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (חוק הסעד טיפול במפגר תשכ"ט-1969) קיימת חובת דווח לפקיד הסעד על כל אדם עם מוגבלות זו. אחריות על האדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית כפי שמוגדר בחוק זה היא של ההורה/הורה חורג, אפוטרופוס או מי שהאדם המוגבל שכלית נמצא במשמורתו או בחזקתו. משרד הרווחה מסייע למשפחות אלו על ידי בניית רצף שירותים, המתאים לכל מחזור חייהם. השירותים הניתנים הם אבחון, מסגרות חינוכיות/טיפוליות, מסגרות שיקומיותתעסוקתיות, בילוי שעות הפנאי, דיור חוץ ביתי ושירותים תומכים בקהילה. העיקרון שמנחה את משרד הרווחה הוא עיקרון הנורמליזציה, שדורש מתן שירותים במסגרות חברתיות ככל שניתן וכן לשאוף להשאיר את האדם המוגבל שכלית בסביבתו הטבעית, עם משפחתו וקהילתו וכל זאת כפוף לשיקולים מקצועיים כשטובתו הינה נר לרגלינו.

דרכי התערבות

 • תחום נכויות 
 • התערבות טיפולית פרטנית בילדים ובמבוגרים
 • הפעלת חונכות על פי אישור משרד הרווחה
 • טיפול בהשמה ובהסעות למעונות יום שיקומיים לילדים מתחת לגיל 3 
 • טיפול באוכלוסיית עיוורים וחרשים

תחום מוגבלות שכלית התפתחותית

 • טיפול בפרט ובמשפחה 
 • הפעלת חוק בנושא אפוטרופסות והגנה על חסרי ישע (עו"ס סדרי דין)
 • הפעלת מועדון "ברוש" לבוגרים מעל גיל 21 עם פיגור שכלי
 • הפעלת מרכז עבודה שיקומי (מע"ש) - לבוגרים מעל גיל 21
 • טיפול באוכלוסייה מוגבלת במעון יום טיפולי
 • הפעלת תכניות אישיות וקבוצתיות כמו: חינוך לניקיון, תזונה נכונה, מניעת אלימות וכו`
 • הקמת סניף אקי"ם
 • גיבוש הנהגת הורים ופעילים למען זכויות אנשים עם צרכים מיוחדים (לפרטים והצטרפות: 0522951510 | אפרת, 0522493988 | רונית)

תחום אוטיזים

 • התערבות טיפולית פרטנית
 • סל שירותים על פי תקנות משרד הרווחה

דרכי פנייה

 • פנייה ישירה לאגף לשירותים חברתיים וקהילתיים (רווחה) 
 • הפניה ע"י גופים ציבוריים אחרים כמו: משטרה, בתי משפט, קופות חולים וכו`
 • במצבי חירום לאחר שעות העבודה ניתן להתקשר למוקד עירוני 106, 03-7402400

היחידה לצרכים מיוחדים

כתובת: שד` אליהו סעדון 120, קומה ג` 
טלפון: 073-3388481 / 073-3388482