הרשמה לקורס יוזמים עסק 2021

אם קיים עסק יש לציין את שמו
בעל עסק - לציין את מהות העסק | יזם חדש - לציין את הרעיון היזמי
רלוונטי רק לבעלי עסקים קיימים