משרד הרווחה רואה את הקליטה כתהליך ארוך-טווח בתחומי התעסוקה, החינוך, הבריאות והחברה, המחייבים פעילות מקבילה ומתמשכת של גורמים מוסדיים ושיתופי פעולה.

העקרונות המנחים לפעולות המחלקות לשירותים חברתיים:

  • הגברת שיתופי הפעולה בין המחלקות לשירותים חברתיים לבין כלל השירותים והארגונים המטפלים בעולים
  • ניצול מרבי של תשתיות השירותים הקיימים בישוב והתאמתן לצורכי העולה כנדרש 
  • מתן עדיפות לשירותים קהילתיים וקבוצתיים בתמיכה ובסיוע לפתרון בעיות משותפות של קבוצות העולים השונות
  • הפעלת מתנדבים, עובדים סמך מקצועיים ופעילים אחרים בקהילה, להגברת השתלבות העולה באופן יעיל בקהילתו החדשה
  • מניעת תלות לאורך זמן של העולים במערכות הפורמאליות, תוך שהם לומדים להכיר את המערכות השונות הפועלות בתחומים השונים ובכך למעשה לעזור להם להשתלב באופן יעיל ועצמאי בחברה הישראלית

דרכי התערבות 

  • טיפול בפרט ובמשפחה בעולים חדשים בדגש על העולים מאתיופיה
  • תיווך וסיוע לעולה בקשר עם שירותים אחרים
  • מוקד קליטה עירוני לעולים מאתיופיה, המפעיל תכניות ייחודיות לאוכלוסייה זו 
  • הפעלת קבוצות טיפוליות להגברת המודעות בנושאים שונים, אישיים וחברתיים
  • סיוע בהשתלבות בתעסוקה ע"י תיווך והטמעת מיומנויות חיפוש עבודה

דרכי פנייה

פנייה ישירה לאגף לשירותים חברתיים וקהילתיים (רווחה) 
הפניה ע"י גופים ציבוריים אחרים כמו: משטרה, בתי משפט, קופות חולים וכו`
במצבי חרום לאחר שעות העבודה ניתן להתקשר למוקד עירוני 106, 03-7402400

היחידה לקליטת עלייה

כתובת: שד` אליהו סעדון 120, קומה ג` 
טלפון: 073-3388481 / 073-3388482