קריטריונים להכנת הסרטונים תוכן, מסר ומבנה: 

* על הסרטון להעביר מסר קליט ונהיר המעודד את הצופה בו לפעול לצמצום בעיית הפסולת
* הסרטון יכול אף להתייחס לתכנים כגון: כמויות הפסולת, פתרונות מיחזור לפח הכחול, לפח הכתום והסגול, או לכל מתקן ייעודי אחר
* התייחסות לערכים של אחריות חברתית, משפחתית, קבוצתית, עירונית.
* התייחסות ומידע על דרכי פעולה מה מותר להכניס לאיזה פח?
* חשוב להעביר מסר ברור ונהיר.
* אורך הסרטון עד דקה.
* ניתן להגיש גם סרטוני תיק טוק.
* את הסרטונים יש לצלם ולערוך בטלפונים ניידים חכמים ולשלוח באיכות מקסימלית במייל.
* מומלץ ורצוי לצלם את הסרטונים לרוחב ולא לאורך.
* יצירתיות, מקוריות הומור ושנינות מוסיפים המון. –

דגשים נוספים:

* התחרות נושאת פרסים.
* הסרטונים הזוכים יופצו באמצעי התקשורת העירוניים.
* ועדת השיפוט תהיה מורכבת מנציגי הנהלת העירייה ומנציגי תאגיד תמיר (האמון על יישום חוק האריזות).

מועד אחרון להגשת הסרטונים הינו 25.7.22 בחצות